COP22 i Marrakesh sætter streg under det globale klimasamarbejde

Publiceret 19-11-2016

Mere end 70 statsledere og ministre fra hele verden deltog i denne uge på klimatopmødet COP22 i Marrakesh, heriblandt også den danske energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

På klimatopmødet bekræftede statslederne deres fulde opbakning til den historiske og globale klimaaftale, der blev indgået i Paris sidste år. Derudover blev man enige om en klar arbejdsplan for, hvordan Parisaftalens detaljer skal forhandles færdigt. COP22 var dermed en vigtig milepæl for at adressere de globale klimaforandringer.

"På COP22 har vi fået den beslutning, vi havde håbet på, og det er jeg godt tilfreds med. Beslutningen udstikker en klar arbejdsplan for, hvordan Parisaftalen skal forhandles færdigt over de næste par år. Det er en ny tid efter Parisaftalen, og vi skal alle vende os til, at vi ikke længere er sidste skridt fra indgåelsen af en historisk aftale. Vi er ved at tage de første vigtige skridt i implementeringen af Parisaftalen. Beslutningen der er blevet indgået i dag i Marrakesh er et rigtig godt skridt på vejen,” siger energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

På COP22 støttede verdens ledere bl.a. en officiel erklæring, der opfordrer alle parter og private virksomheder til at fastholde det store momentum, der har været siden indgåelsen af den historiske klimaaftale i Paris sidste år. Samt til at øge den konkrete handling, der skal være med til at implementere Parisaftalen.

”Jeg har været meget glad for at mærke på COP22, at der stadigvæk er stor opbakning til den historiske klimaaftale, vi sammen blev enige om i Paris sidste år. Det er helt afgørende for at fastholde det kæmpe momentum, der har været det seneste år, og for en succesfuld implementering af Parisaftalen,” siger energi-, forsynings- og klimaministeren.

Parisaftalen markerer startskuddet til den globale grønne omstilling. Det Internationale Energiagentur estimerer, at der samlet set skal investeres mere end 90.000 mia. DKK frem til 2030 for at opfylde Parisaftalens målsætninger. Det svarer til årlige investeringer på mere end 6.000 mia. DKK.

”Med Parisaftalen følger et kæmpe eksportpotentiale for danske virksomheder. Dansk Industri vurderer, at eksporten af dansk energi- og klimateknologi til centrale markeder som USA, Kina, Mexico og de øvrige EU-lande kan fordobles fra knap 60 mia. DKK i 2014 til op mod 125 mia. DKK i 2030. Derfor er der afsat ca. 10 mio. DKK til en ny eksportordning på finansloven for 2017. Det skal være med til at placere Danmark i den absolutte superliga for grøn eksport – og gøre vores virksomheder til de foretrukne samarbejdspartnere ude i verden,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta:

• 196 parter vedtog Parisaftalen sidste år i Paris

• Parisaftalen dækker mere end 95 pct. af de globale udledninger af drivhusgasser. Til sammenligning dækker Kyotoprotokollen ca. 15 pct. af de globale udledninger.

• Parisaftalen trådte i kraft den 4. november 2016 – under et år efter vedtagelsen.

  • 23.500 deltog i COP22 herunder en lang række private virksomheder.

 

Kontakt: Pressechef Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41729184