Kriterier for at søge bredbåndspulje sendes i høring

Publiceret 14-03-2016

Teleforligskredsen og aftalekredsen bag aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” er blevet enige om at sende rammerne for bredbåndspuljen i høring.

Der er afsat i alt 200 mio. kr. til puljen, så sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse kan søge tilskud til etablering af bedre internet, hvis teleselskaberne ikke dækker i dag og ikke selv har planer om at skabe god dækning fremadrettet.

”Den digitale infrastruktur er afgørende for, at danskerne kan bo og drive virksomhed over hele landet. Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor markedet ikke kan klare det alene. Med de kriterier vi sender i høring nu, forsøger vi at finde balancen mellem at give en hjælpende hånd uden at trække tæppet væk under den markedsbaserede udrulning”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det forslag, som nu sendes i høring, betyder, at lokale sammenslutninger af borgere og kommuner kan søge om tilskud fra puljen. På den måde kan staten, kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen finansiere udrulningen af bredbånd i deres område.

”Målgruppen er områder, hvor man ikke har adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der kan kun opnås støtte til bredbåndsteknologier, der kan levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020. Hensigten er at sikre, at pengene bliver brugt til fremtidssikrede løsninger for dem, der i dag har dårlig dækning ”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ansøgninger til puljen vil blive vurderet ud fra forslag til 5 objektive kriterier med forskellig vægtning, som telebranchen og andre interessenter nu får mulighed for at kommentere på:

 

1. Tilslutningspct. ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s

Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud til en bredbåndsforbindelse, og som ikke har adgang til maksimalt 10 Mbit /s download og 2 Mbit/s upload. (Vægtning: 25 pct.)

2. Tilslutningspct. ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s

Procentuel andel af de tilskudsberettigede boliger, virksomheder i projektområdet, som søger tilskud, og som ikke har adgang til maksimalt 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload (Vægtning: 25 pct.)

3. Projektets størrelse

Antal tilskudsberettigede boliger, virksomheder og sommerhuse i projektområdet, som søger tilskud (Vægtning: 20 pct.)

4. Totalprisen per tilslutning

Den gennemsnitlige tilslutningspris. Den kommunale medfinansiering kan nedsætte den gennemsnitlige totalpris per tilslutning i forhold til tildeling af point (Vægtning: 10 pct.)

5. Andel af egen betaling

Andel af etableringsomkostningerne (udover de obligatoriske 3.000 kr. per tilslutning), som dækkes med egenbetaling (Vægtning: 20 pct.)

 

”Vi har haft en god første drøftelse om puljens rammer med de andre partier, og vi er enige om, at vi nu skal have rammerne tryktestet hos telebranchen og andre interessenter.  Jeg ser frem til at høre de gode input fra dem, der oplever problemerne, og som vi gerne skal have til at søge puljen, så der kan blive rullet kabler ud og sat master op. Når vi har fået interessenternes input, sætter jeg mig i april sammen med de andre partier igen for at få puljen endelig på plads.  Det er vigtigt for mig, at vi rykker hurtigt, så pengene kan komme ud og arbejde og give bedre dækning. Allerede i år har vi 80 mio. kr. til rådighed,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der fra 2017-2019 er afsat 40 mio. kr. årligt. Ordningen skal evalueres efter to år.
  • Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Det foreslås at give tilskud til infrastruktur, der vil kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
  • Forslaget vil nu blive sendt i høring sammen med ansøgningskriterierne. Tilskud tildeles på baggrund af objektive kriterier.
  • Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”.
  • Teleforligskredsen består af regeringen, KF, S, RV og SF. Aftalekredsen bag ”Vækst og udvikling i hele Danmark” består af regeringen, KF, DF og LA.
  • Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen. Mere information om puljen og høringen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

 

Tekniske spørgsmål vedr. bredbåndspuljen bedes rettet til Mette Stürup, Energistyrelsen, MTST@ens.dk.