Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er på Folkemødet 2016

Publiceret 21-03-2016

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets koncern er for første gang på Folkemødet for at give vores besyv med i debatter og andre arrangementer på hele ministeriets område.

Vi stiller os derfor til rådighed for relevante organisationer, der ønsker at have os til at deltage i debatter o. lign.

Vi stiller op:

 • Morten Bæk, direktør for Energistyrelsen, stiller sig til rådighed for debatter indenfor energi, tele, klima og forsyning.
   
 • Anne-Sofie Jensen, vicedirektør og Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, vil gerne stille sig til rådighed for relevante debatter om, hvordan data skaber viden, effektivisering og vækst.
   
 • Marianne Thyrring, direktør og Katrine Krogh Andersen, forskningschef, DMI, stiller sig til rådighed for debatter og møder om vejr, klima og hav generelt. Desuden indenfor vores forskellige forskningsområder i bl.a. globalt klima, Grønland og Arktis og håndtering af ekstremvejr nu og i fremtiden. 
   
 • Konstitueret direktør Pia Dahl Højgaard, Geodatastyrelsen Geodatastyrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og er myndighed for ejendomsregistrering i Danmark og søkortlægning i Danmark, Grønland og Færøerne.
   
 • Flemming Larsen, direktør for GEUS, vil gerne stille sig til rådighed for relevante debatter inden for grøn energiomstilling, klimatilpasning og bæredygtig udnyttelse af vores grundvandsressourcer.


Kontakt os på efkm@efkm.dk for mere information.

 

Kontakt: Kommunikationsrådgiver, Stine Torp Carlsen, sttca@efkm.dk41 72 91 92