Vigtigt skridt mod bedre bredbåndsdækning i yderområder

Publiceret 26-05-2016

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er godt tilfreds med, at EU-landene er blevet enige om at afsætte flere frekvenser til mobilt bredbånd. Frekvenserne er særligt velegnede til at skabe god bredbåndsdækning i yderområder, hvor der kan være længere mellem mobilmasterne.

EU-landenes ministre med ansvar for telekommunikation mødtes den 26. maj i Bruxelles for at drøfte udfordringerne med at sikre god bredbåndsdækning og imødekomme en stigende efterspørgsel på mobilt bredbånd. På mødet blev EU-landene enige om, at 700 MHz-frekvensbåndet, som er en del af det såkaldte ”UHF-frekvensbånd”, fra 2020 skal benyttes til mobilt bredbånd.

Det er en prioritet for regeringen, at alle danskere har en god mobil- og bredbåndsdækning. Det understøtter vækst i alle dele af landet. Samtidig kender frekvenser ingen grænser, så der er behov for, at vi i EU i fællesskab koordinerer brugen af dem. Jeg er derfor glad for, at vi har taget et vigtigt skridt mod at afsætte en del af UHF-frekvensbåndet i EU til at sikre bedre bredbåndsdækning i yderområderne”, siger Lars Chr. Lilleholt.

I Danmark traf man allerede i 2015 beslutning om at anvende 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd fra april 2020. Beslutningen fremgår af ”Aftale om vækstplanen for digitalisering i Danmark af 26. februar 2015”. Dagens beslutning blandt EU-landene er derfor med til at sikre den nødvendige tekniske overensstemmelse mellem vores og nabolandenes brug af frekvenserne.

EU-landene er samtidig enige om, at der er behov for at finde den rette balance mellem at have tilstrækkeligt med frekvenser til rådighed for antenne-tv og mobilt bredbånd. UHF-frekvensbåndet bruges i dag til antenne-tv, og EU-landene lægger op til, at en del af UHF-frekvensbåndet (470-694 MHz) frem til 2030 fortsat kan bruges til netop dette formål.

”Det er positivt, at vi blandt EU-landene er enige om, at vi skal skabe sikkerhed om de frekvenser, der skal anvendes til antenne-tv i tiden efter 2020. Det er vigtigt for såvel antenne-tv-seerne som udbyderne af antenne-tv”, siger Lars Chr. Lilleholt.   

Særligt velegnede frekvenser til at skabe bredbåndsdækning i yderområder

Frekvenserne i 700 MHz-frekvensbåndet, som dækker 694-790 MHz, er særligt velegnede til at skabe god bredbåndsdækning i yderområderne. Det skyldes, at frekvenserne har en lang rækkevidde, og at man med præcis disse frekvenser kan skabe god dækning i tyndt befolkede områder, hvor der kan være længere mellem mobilmasterne.

Forhandlinger med Europa-Parlamentet

Inden 700 MHz-frekvensbåndet endeligt kan afsættes til mobilt bredbånd, skal EU-landene blive enige med Europa-Parlamentet. Forhandlingerne med Europa-Parlamentet forventes at starte i 2. halvår af 2016.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42