Regeringen vil skabe vækst ved at sænke elregningen

Publiceret 13-05-2016

FORÅRSUDSPIL FRA REGERINGEN: Regeringen vil styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke elregningen og i fremtiden finansiere omstillingen af Danmarks energisystem – de såkaldte PSO-udgifter – via finansloven. I samme ombæring ønsker regeringen at reducere energiforbrugernes omkostninger med et tocifret milliardbeløb.

Støtten til omstillingen af Danmarks energisystem, den såkaldte PSO-afgift, skal væk fra elregningen og over på finansloven. Det foreslår regeringen i dag som et led i en forårspakke, der skal skabe bedre vækstvilkår for danske virksomheder og sænke husholdningernes elregning. Det vil også endegyldigt løse EU-Kommissionens kritik af, at PSO-afgiften strider mod EU-retten og derfor skal laves om inden udgangen af i år.

”Ved at flytte PSO’en over på finansloven løser vi problemet med EU, vi giver en af de mest markante afgiftslettelser til dansk erhvervsliv, og så vil danske virksomheder og borgere få glæde af billigere grøn strøm. Regeringen ønsker i samme ombæring at nedbringe omkostningerne og dermed gøre den grønne omstilling billigere. Det vil betyde, at der skal findes færre penge andre steder til omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det vil vi nu indlede forhandlinger med Folketingets partier om,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Som et led i omlægningen ønsker regeringen at justere på initiativerne i omstillingen af Danmarks energisystem til vedvarende energi. Der er en række muligheder for at reducere udgiften ved blandt andet at sætte et loft for budprisen på havvindmølleparken Kriegers Flak, annullere det kystnære havvindudbud, reducere puljen til VE til proces og tilpasse energispareindsatsen. Det vil tage toppen af PSO-regningen, som skal ind på finansloven.

De danske virksomheders elregning lettes i gennemsnit med ca. 25 pct. ved omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det giver erhvervslivet en af de laveste elregninger i EU – på niveau med vores nabolande Sverige, Norge og Finland. Husholdningernes elregning falder med ca. 10 pct., men vil fortsat være blandt de højeste i EU.

Dansk økonomi befinder sig i slæbesporet. En afskaffelse af PSO-afgiften vil være en markant håndsrækning til danske virksomheder, som ofte konkurrerer med udenlandske virksomheder med langt lavere skatter og afgifter. PSO-afgiften går i dag ud over den danske konkurrenceevne. En afskaffelse er til gavn for alle virksomheder og vil understøtte, at vi fortsat kan have produktion i Danmark. Lavere el-udgifter vil samtidig understøtte en nødvendig digital omstilling af dansk erhvervsliv som grundlag for fremtidig vækst. Regeringen mener, at et stærkt og produktivt dansk erhvervsliv udgør fundamentet for, at vi kan fastholde arbejdspladser i Danmark og øge velstanden til gavn for alle danskere,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen foreslår en gradvis afskaffelse af PSO-afgiften fra 2017 til 2021. Forslaget indebærer PSO-lempelser for 5,7 mia. kr. i 2021, hvoraf lempelserne for dansk erhvervsliv umiddelbart udgør 3,5 mia. kr. Afskaffelsen af PSO-afgiften kan give en samfundsgevinst på omkring 2 mia. kr. i 2021 afhængig af finansieringsform. Regeringen vil drøfte finansieringen med Folketingets partier.

Regeringen ønsker tillige at understøtte en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer ved at fastsætte et krav om iblanding af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Kravet vil blive stillet til alle leverandører af brændstoffer til transport, omfattende benzin, diesel og gas, og vil kunne opfyldes med alle typer af avancerede biobrændstoffer.

 

For yderligere information kontakt:
Pressemedarbejder i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Rasmus Bjørn, 4172 9077, rasbj@efkm.dk

Pressechef i Erhvervs- og Vækstministeriet
Kim Bové, 91 33 70 15, kkb@evm.dk