Nyt værktøj minimerer gravearbejdet på din vej

Publiceret 18-05-2016

Fremover bliver det lettere for entreprenører at planlægge gravearbejde, og det kommer også dig til gode, når du som borger bevæger dig rundt i trafikken. Et nyt digitalt værktøj spås en stor fremtid, når gravearbejde skal planlægges, og entreprenøren begynder at sætte spaden i jorden.

Fremover bliver det lettere for entreprenører at planlægge gravearbejde, og det kommer også dig til gode, når du som borger bevæger dig rundt i trafikken. Et nyt digitalt værktøj spås en stor fremtid, når gravearbejde skal planlægges, og entreprenøren begynder at sætte spaden i jorden.

I Danmark findes der ca. 750.000 km nedgravet infrastruktur i form af rør, kabler og ledninger. Tilsammen forsyner disse ledninger det danske samfund med el, gas, fjernvarme, vand og teleydelser, samt aftager spildevand. Men det halter med overblikket over denne nedgravede infrastruktur. Det betyder bl.a. manglende koordinering af gravearbejde og graveskader, der løber op i 2,8 mia. kr. over en ti-årig periode.

”Vi kender nok alle følelsen af, at ”det offentlige” ikke har styr på gravearbejdet og ofte graver flere gange på det samme sted. Derfor ser jeg også frem mod dette fælles offentlige digitale initiativ, som vil gøre det lettere for aktørerne at koordinere arbejdet, ” siger Lars Chr. Lilleholt.

Kort af svingende kvalitet
Ledningskort har svingende kvalitet og kommer i mange forskellige formater - fra fuldt digitale data til 80 år gamle håndtegnede kort. Men at dele informationerne om, hvad der ligger under overfladen er ikke nyt. Over de seneste 10 år er der via Ledningsejerregistret (LER) udvekslet mere end 8 mio. ledningskort mellem forskellige aktører.
Nu bliver det muligt at samle, pakke og udlevere disse kort via én digital platform, så graveaktøren kan få relevante kort med få timers varsel. Herefter vil man tydeligt kunne se, hvad der ligger under overfladen, inden spaden stikkes i jorden. Formodningen er, at det vil minimere nogle af de graveskader, som koster samfundet op mod 2,8 mia. kr. over en ti-årig periode, og er en stor udfordring for vores forsyningssikkerhed.

Koordinering af gravearbejde
Et andet positivt spin-off af den nye digitale platform er muligheden for at koordinere gravearbejde, så man kan ordne flere ting, når man alligevel har gravet fortovet eller vejbanen op. På sigt vil det minimere gravearbejdet og give mindre trængsel i trafikken, når forskellige aktører får mulighed for at koordinere opgaverne. Det forventes, at initiativet årligt vil resultere i, at 2.000 graveopgaver fremover koordineres.

”Jeg ser lutter fordele ved dette initiativ. Det giver færre graveskader, øget forsyningssikkerhed for borgere og virksomheder, samt reduceret trafikal trængsel. Samtidig får vi et bedre overblik over ledningsnettet, og det vil fx kunne understøtte udrulningen af højhastighedsbredbånd til hele Danmark, hvis man kan lægge det ned, når andre aktører alligevel graver,” slutter Lars Chr. Lilleholt.

Den nye digitale platform forventes at gå i drift i 2019.

Opdateret onsdag den 18. maj kl. 13:30

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 4172 9142