Lilleholt vil bremse løbsk støtteordning til solceller

Publiceret 03-05-2016

Ansøgninger for ca. 4.500 MW til en gammel solcelleordning får i dag energi-, forsynings- og klimaministeren til at fremsætte et lovforslag med et hasteindgreb, som skal lukke ordningen.

Fra midten af april er der kommet meget store og uventede ansøgninger til den såkaldte 60/40-solcelleordning. Samlet set er der blevet søgt for ca. 4.500 MW, som kan koste danske elforbrugere ca. 11 mia. kroner i øget PSO-afgift. For hver dag der går, kan der risikeres nye tilsagn med merudgifter på mange millioner kroner. Derfor har energi-, forsynings- og klimaministeren set sig nødsaget til at gribe ind.

”Vi står i en kritisk situation. Uden hasteindgrebet vil der ske en ukontrolleret og uplanlagt udbygning af solceller i Danmark svarende til et areal større end Samsø. Der er tale om en udbygning, som hverken er indregnet i energipolitikken eller prognoserne for PSO-udgifter. Der er behov for at komme på forkant med udviklingen, inden alle disse anlæg får tilsagn. Jeg håber derfor, at et samlet Folketing vil stemme for hasteindgrebet, så vi får bremset ordningen i tide”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.   

60/40 - solcelleordningen har eksisteret siden 1999 og har hidtil tiltrukket begrænset interesse. Ved indgangen til april var der blot etableret solceller svarende til 2,6 MW på ordningen. Forventningen til støtteordningen var oprindeligt en udbygning på 60 MW frem mod 2020.

Der vurderes primært at være tale om store kommercielle solcelleanlæg, der kun producerer strøm til elnettet. Solcelleanlæggene kan derfor sammenlignes med kraftværker, vindmøller mv.

 

Lilleholt igangsætter undersøgelse

Der er allerede givet tilsagn til en mindre del af de 4.500 MW. De ansøgninger vil derfor ikke blive omfattet af et lovindgreb, og de kommende dage vil vise, hvor stor ekstraregningen bliver. Energi-, forsynings- og klimaministeren indkalder snarest partierne til en drøftelse af, hvordan eventuelle ekstraudgifter til PSO skal betales.

”Til trods for hasteindgrebet ser det til ud til, at vi får række solcelleanlæg, som ikke er indregnet i energiaftalen. Næste skridt bliver at skabe fuldt overblik over ansøgningerne til ordningen, så vi kan sætte tal på støttebeløbet. Vi står sandsynligvis med en ekstraregning i millionklassen, som vi bliver nødt se på i forhold til de resterende initiativer i energiaftalen”, siger Lars Chr. Lilleholt.   

Ministeren vil igangsætte en undersøgelse, så lignende situationer ikke kan opstå i fremtiden.

”Jeg vil gennemgå̊ vores støtteordninger til vedvarende energi og procedurerne for ansøgningerne. Vi skal have set på de åbne støtteordninger for sol, vind, biogas mv. for at sikre, at en hurtig teknologiudvikling ikke leder til en løbsk udbygning. Vi skal også gennemse procedurerne og sagsbehandlingen af ansøgninger til de forskellige støtteordninger”, siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • Den såkaldte 60/40-støtteordning giver en fast afregningspris på el fra solcelleanlæggene på 60 øre/kWh de første 10 år og derefter 40 øre/kWh de næste 10 år. Der er ikke loft på, hvor meget samlet kapacitet der kan søges støtte til. Med hasteindgrebet vil ordningen blive lukket.
  • Aktuelt er elprisen ca. 18 øre/kWh. Støtten, der er PSO-finansieret, ville derfor have været 42 øre/kWh op til støtteloftet på 60 øre/kWh de første 10 år. De efterfølgende 10 år vil støtten blive sænket til 40 øre/kWh.
  • Baggrunden for lovforslaget er, at Energinet.dk kan konstatere, at der på 60/40-støtteordningen frem til den 29. april 2016 er blevet ansøgt om støtte til over 4.500 MW solceller, heraf alene 4.000 MW i april. Til sammenligning var der etableret i alt 2,6 MW på ordningen ved indgangen til april. 4.500 MW dækker et areal, der er større en Samsø.
  • Lovforslaget medfører, at ordningen ophæves, herunder for ansøgninger, som endnu ikke har fået tilsagn om støtte af Energinet.dk.
  • Det vil stadig være muligt at søge om støtte til solceller via en eksisterende puljeordning, der giver mulighed for støtte til nye solcelleanlæg til private husstande. Puljen er åben til og med 31. maj 2016.
  • I dag er der installeret ca. 790 MW solceller i Danmark.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77