Nyt Nordsø-samarbejde kan gøre Nordsøen til Silicon Valley for havvindmøller

Publiceret 05-06-2016

EU-Kommissionen vurderer, at havvindskapaciteten i Nordsøen vil kunne mere end tidobles frem mod 2030 og dermed blive et kraftværk for hele Europa. Men det kræver et indre marked for vindmøller og en kraftig udbygning af el-nettet i Nordsøen og på det europæiske kontinent. Ny politisk erklæring om et Nordsø-samarbejde kan blive afgørende for Danmark og landene omkring Nordsøen.

I morgen underskriver energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, en politisk erklæring om etablering af et samarbejde om vedvarende energi og el-net i Nordsøen med Belgien, England, Nederlandene, Irland, Storbritannien, Frankrig, Luxembourg, Norge, Sverige, Tyskland og EU-Kommissionen. Samarbejdet skal bane vejen for fælles EU-regler for havvindmøller og samarbejde om udbud af havvindmølleparker.

”Vi skal have udviklet et indre marked for havvind i Nordsøen. Med Nordsø-samarbejdet vil Nordsølandene i fællesskab bl.a. harmonisere regler og koordinere havvindmølleudbud, så vi kan få omkostningerne ved havvind ned og muliggøre, at Nordsøen bliver et kraftværk med havvind for hele Europa”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Reglerne for opstilling af havvindmøller er vidt forskellige i EU. For eksempel er der stor variation i kravene til farverne på vindmøllerne og designet af havvindmølleparker.

Det betyder, at den danske vindmøllebranche skal tilpasse sin produktion til flere end seks forskellige markeder i samme havområde. Det øger prisen på havvindmøllerne, og den regning forbrugerne betaler for vedvarende energi. Derfor kan fælles regler og et mere enkelt marked være med til at drive omkostningerne ned.

Samarbejdet indebærer derudover, at landene vil arbejde på en bedre koordinering af udbuddene, så udbud fx ikke falder samtidigt, hvilket kan fordyre projekterne unødigt. Derudover vil landene udvikle modeller for vindmølleudbud på tværs af landene, så de bedst mulige områder kan komme i spil.

 

Silicon Valley for vindmøller

Perspektiverne for havvind i Nordsøen er omfattende. EU-Kommissionen vurderer, at vind fra Nordsøen vil kunne dække 4-12 pct. af elforbruget i EU, hvilket svarer til en udbygning i omegnen af 100 GW i 2030. Hvis man tager udgangspunkt i danske husstandes elforbrug, så vil det svare til, at vind fra Nordsøen kunne dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug.

Til sammenligning er der i dag installeret 7,7 GW havvindmøller i Nordsøen.

Ved udvikling af fælles udbud er det en mulighed, at danske havområder kan udnyttes i højere grad end i dag. Analyser, foretaget af det EU-Kommissionsstøttede forskningsprojekt Windspeed, peger på, at den danske del af Nordsøen – grundet relativt lav havdybde – kan være særligt attraktiv. En større udbygning i Nordsøen, og herunder i den danske del af Nordsøen, kan have store gevinster for den danske offshorebranche.

Hvis Nordsøen bliver et Silicon Valley for havvind, så kan det blive en rigtig god forretning for Danmark og samtidig en stor gevinst for klimaet. Der er stort potentiale i at udvikle fællesprojekter, så vi får udnyttet de bedste pladser i Nordsøen, lavet udbud i større skala og dermed reduceret omkostningerne ved havvindudbygningen.” siger Lars Chr. Lilleholt

Den øgede aktivitet i Nordsøen kan betyde vækst og nye arbejdspladser i den store klynge af danske virksomheder, som beskæftiger sig med havvind. 

 Nordsø-samarbejdet kan betyde arbejdspladser, vækst og udvikling i Danmark. Vi har en stor klynge af virksomheder, som er specialiserede i at opstille og servicere havvindmølleparker. Jo mere aktivitet, der er i Nordsøen, desto større vil efterspørgslen være efter danske løsninger. Det gælder lige fra virksomhederne, der laver reservedele, til ingeniørerne, som servicerer møllerne, og danske havne, som bliver – og i et vis omfang allerede er - indgangen til Nordsøen. Dette vil selvfølgelig gælde i endnu højere grad, hvis de gode forhold i de danske havområder kan benyttes til produktion til andre Nordsø-lande.”, siger Lars Chr. Lilleholt

Fakta

  • Arbejdet sættes i gang i juni, og i løbet af samarbejdets første tre år vil henholdsvis Belgien, Nederlandene og Danmark varetage formandskabet.  
  • Den europæiske vindmøllebranche forventer, at ca. 80 pct. af de planlagte vindmøller i EU, bliver placeret i Nordsøen.

 


Kontakt
: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77