Lars Chr. Lilleholt vil bane vej for flere varmepumper i fjernvarmen

Publiceret 30-06-2016

I dag opgør Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet erfaringerne med det rejsehold, der det sidste år har arbejdet for at accelerere udbredelsen af store eldrevne varmepumper i fjernvarmen. Erfaringerne er blandt andet, at de store varmepumper er mere rentable end varmeproduktion på naturgas. Et godt afsæt for at fortsætte udbredelsen, lyder det fra Lars Chr. Lilleholt.

De store eldrevne varmepumper er en afgørende del af morgendagens fleksible energisystem, hvor vi udnytter den billige strøm fra vedvarende energikilder som fx vindmøller til at producere varme. Siden maj 2015 har Energistyrelsen arbejdet med at accelerere udbredelsen af varmepumper gennem det såkaldte varmepumperejsehold. I dag offentliggør Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet en evaluering af rejseholdets første år.  En af konklusionerne er, at varmepumperne ofte er rentable sammenlignet med varmeproduktion på naturgas, men stadig ikke kan konkurrere med biomasse.

”Varmepumpen skal hjælpe os ind i næste fase af omstillingen af vores energisystem, hvor vi bruger den grønne strøm til flere formål. Men som rejseholdets erfaringer også understreger, er det endnu ikke tilstrækkelig rentabelt i forhold til at bruge biomasse. Det ønsker regeringen at gøre noget ved. Derfor har vi foreslået at sænke elprisen ved at flytte PSO-omkostningerne ved omstillingen af energisystemet over på finansloven. Evalueringen af rejseholdets første år understreger behovet for denne prioritering,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Rejseholdets primære målgruppe er de ca. 235 naturgasbaserede mindre og mellemstore decentrale fjernvarme- og kraftvarmeværker, som i dag helt eller delvist har deres varmeproduktion baseret på naturgasfyret kraftvarme eller naturgasfyret fjernvarme, og som alle ligger uden for de centrale fjernvarmeområder. Fra 2016 videreføres rejseholdet med en bevilling fra energireserven på 2,7 mio. kr. pr. år i årene 2016-2018.

”Rejseholdet har været medvirkende til at sætte store varmepumper på dagsordenen gennem sit virke ude i landet. Hermed har rejseholdet fået sat fokus på de mange muligheder, som store varmepumper kan tilbyde fjernvarmebranchen. Det er derfor godt, at der er enighed i energiforligskredsen om at lade varmepumperejseholdet fortsætte,” slutter Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • Rejseholdet fungerer som et rådgivningsteam, der opsamler viden og information om mulighederne for at etablere varmepumper.
  • Holdet har haft til formål at hjælpe fjernvarmeværker med screening af konkrete projekter med henblik på implementering af varmepumpeløsninger
  • Samtidig med rejseholdets oprettelse blev der også på Finansloven etableret en tilskudsordning for 2015, som gennem støtte skal dokumentere de driftsmæssige og selskabsøkonomiske fordele for fjernvarmeværkerne ved at etablere store varmepumper og dermed kickstarte udbygningen.
  • Fra 2016 videreføres rejseholdet med en bevilling fra energireserven på 2,7 mio. kr. pr. år i årene 2016-2018


Kontakt i Energistyrelsen
Jørgen Risom, 2572 8293, jri@ens.dk
Lasse Filtenborg Nissen, 2572 8294, lfn@ens.dk