Huspriser påvirkes af vindmøller, men ejere kompenseres for deres tab

Publiceret 24-06-2016

Vindmøller påvirker huspriser negativt, men de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

COWI har sammen med forskere fra Københavns Universitet udarbejdet en analyse [link til rapporten] for Energistyrelsen, der ved hjælp af en række modeller og en meget stor mængde data viser, hvordan huspriser påvirkes af lokale vindmøller. Analysen er en af de største i verden på dette område.

Undersøgelsen viser samtidig, at de erstatninger, der tildeles husejere via værditabsordningen, generelt ligger højere end analysens gennemsnitlige værditab. Dette kan dog skyldes, at taksationsmyndigheden primært modtager sager, hvor værditabet af større end gennemsnittet, lyder forklaringen i analysen.

”Jeg har stor forståelse for, at mennesker der bor tæt på vindmøller, bliver generet af dem. Nu har vi det sort på hvidt, at landvindmøller i nærheden af ens hus påvirker husprisen negativt. Fundamentet for den grønne omstilling er lokal opbakning, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi har den slags oplysninger for øje, når vi laver fremtidens energipolitik – den må ikke genere nogen unødigt. Undersøgelsen viser dog også, at værditabsordningen heldigvis dækker for den enkelte husejers økonomiske tab, og jeg håber, at det giver en vis tryghed for vindmøllenaboer”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Analysen benytter den såkaldte husprismetode, hvor der tages udgangspunkt i, at mange forskellige faktorer har betydning for husprisen, fx husets størrelse og alder og så selvfølgelig husets beliggenhed, herunder nærheden til vindmøller. Effekterne af nærhed til vindmøller inkluderer det visuelle indtryk og støj oplevet fra den enkelte bolig, og rapporten har modelleret den isolerede effekt af nærhed til vindmøller på boligernes pris.

”Som minister for både energi og data bliver jeg glad, når vi som her viser, hvordan vi kan komme trængte danskere til hjælp ved at anvende store mængder data i avancerede beregningsmodeller”,siger Lars Chr. Lilleholt.

Energistyrelsen indbyder til et gå-hjem-møde den 29. august 2016 kl. 15:30 i Amaliegade 44, 1256 København K, hvor forfatterne til undersøgelsen vil præsentere resultaterne. Tilmelding er gratis og kan ske til Emil Axelsen på 33 92 77 01, eax@ens.dk

Pressechef i Energistyrelsen Ture Falbe-Hansen, tfh@ens.dk

 

Hovedpunkter fra analysen

  • For helårshuse påvirker vindmøller husprisen op til 3 km væk, og den første vindmølle påvirker prisen negativt med 2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset.
  • For sommerhuse ses der generelt svagere evidens for negative effekter, men i områder hvor de kan påvises, er de typisk i størrelsesordenen 3-6 % for den første mølle, hvis opstillet ved 1.500 m. fra sommerhuset
  • Jo tættere på helårs- og sommerhuse en vindmølle opstilles, des større er tabet. Det er størst for de første møller, og mindre for de efterfølgende.
  • Vindmøller, der opsættes efterfølgende, påvirker priserne på helårs- og sommerhuse stadig mindre, hvis de opstilles i samme afstand eller længere væk.
  • For havvindmølleparker er der ikke nogen åbenlys effekt på de nærliggende huse i den analyserede case.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42