Det årlige Energiinfrastrukturforum er i gang

Publiceret 23-06-2016

Danmark er vært for Energiunionens Energiinfrastrukturforum d. 23.-24. juni i København. Målet er at levere konkrete bud på, hvordan EU får udviklet den europæiske energiinfrastruktur og skabt et frit og åbent marked for handel med energi. Der kan sikres besparelser på op mod 40 mia. Euro årligt, hvis det indre marked for energi kommer til at fungere.

I dag og i morgen er politikere, embedsfolk og eksperter fra hele Europa samlet i København til det årlige Energiinfrastrukturforum. Målet er at tage næste vigtige skridt mod etableringen af en europæisk Energiunion, hvor el og gas kan handles frit over landegrænserne.

Der findes allerede i dag både el- og gasledninger mellem mange af EU-landene. Navnligt i Norden er man langt fremme i forhold til handel med især elektricitet. Men langt de fleste steder i EU er forbindelserne meget begrænsede, hvilket hindrer den frie handel og fordyrer energien.

”Der er kæmpe gevinster at hente, hvis vi får en reel energiunion. Kommissionen vurderer, at et tilstrækkeligt sammenkoblet europæisk el-net medfører besparelser i omegnen af 12 til 40 mia. Euro årligt i 2030, svarende til mellem 90 og 300 mia. kr. - om året”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Norden som skabelon

De næste par dage vil de delegerede ved Energiinfrastrukturforum bl.a. have fokus på 1) Hvordan der sikres lokal opbakning til udbygning af infrastruktur 2) Hvordan energiinfrastrukturen skal finansieres og 3) Hvordan udgifter og gevinster ved infrastrukturudbygning kan deles mellem medlemslandene.

”Det er vigtige spørgsmål, der er på dagsordenen til Energiinfrastrukturforummet. I Danmark og resten af Norden har vi allerede en udbygget regional infrastruktur, som har resulteret i lave energipriser og høj forsyningssikkerhed. Jeg mener derfor, at det nordiske el-marked kan bruges som en skabelon for resten af EU”,siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Energi på skoleskemaet i Danmark

Ved årets Energiinfrastrukturforum vil professor Peter Møllgaard fra Copenhagen Business School præsentere initiativet “Copenhagen School of Energy Infrastructure”. Det kommende år skal skolen sikre privat finansiering, så der kan tiltrækkes kvalificerede energiforskere til landet. Skolen vil bl.a. beskæftige sig med digitalisering af energisystemet og regionalt samarbejde om energiinfrastrukturudbygning. Skolens forskningsmæssige resultater skal udmøntes i anbefalinger til Infrastrukturforummet.

”Hvis vi skal få mest muligt ud af de forventede investeringer i energiinfrastruktur i Europa over det næste årti på ca. 200 mia. Euro, er der behov for en dedikeret forskningsindsats, der kan bane vejen for sunde, regionale løsninger. Det er samtidig glædeligt, at skolen ovenikøbet har udsigt til at tiltrække udenlandske investeringer og skabe akademiske arbejdspladser i Danmark”, siger Lars Chr. Lilleholt.


Fakta

  • EU-Kommissionen har valgt Danmark som permanent vært for EU's Infrasstrukturforum bl.a. på grund af Danmarks og Nordens førerrolle inden for regional udbygning af el-infrastruktur.
     
  • Besparelserne på op mod 40 mia. euro årligt ved en optimal kobling af europæiske el-markeder er en vurdering udarbejdet af Booz og Co. for EU-Kommissionen. Se rapporten her.
     
  • I forbindelse med dette års Energiinfrastrukturforum uddeler Renewables Grid Initiative ”Good Practice of the Year”-prisen i følgende kategorier: 1) Kommunikation og interessentdeltagelse, 2) Teknologi og design og 3) Miljøbeskyttelse. Se mere her.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77