To nye styrelser

Publiceret 12-01-2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og en ny Geodatastyrelsen er fra januar 2016 blevet en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Opdelingen af den tidligere Geodatastyrelsen i to nye styrelser er et led i regeringens plan ”Bedre balance” – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”, som blev fremlagt 1. oktober sidste år.

Med regeringens plan ”Bedre balance – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder” flyttes 3.900 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet, hvor de skal bidrage til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen. Som et led i planen deles den tidligere Geodatastyrelsen op i en ny Geodatastyrelsen, som placeres i Aalborg, og en ny Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering med placering i København.

Den nye Geodatastyrelsen
Den nye Geodatastyrelsen (GST) har ansvaret for ejendomsregistrering og sikrer det ejendomsadministrative grundlag for belåning, vurdering og beskatning af fast ejendom.  GST har desuden ansvaret for søopmålingen og søkortlægningen i de danske, grønlandske og færøske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

Du kan læse mere om GST her: http://gst.dk/

Den nye Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) tager sit udgangspunkt i mange af de udviklingsområder, som Geodatastyrelsen har fokuseret på i de senere år. Den nye styrelse skal nu understøtte en endnu bredere anvendelse af data og digital infrastruktur til modernisering og effektivisering af den samlede offentlige administration og samtidig skabe bedre rammer for vækst i den private sektor via lettilgængelige offentlige data.

Styrelsen har en central rolle i tværoffentlige samarbejder om data og digital infrastruktur og i at sikre, at data er lettilgængelige for både den offentlige og private sektor, og at de samme data kan anvendes igen og igen på tværs af den offentlige og private sektor.

Du kan læse mere om SDFE her: http://sdfe.dk/om-os/

Geodatastyrelsens udflytning til Aalborg
De to nye styrelser bor på nuværende tidspunkt på Rentemestervej 8 i Københavns nordvest-kvarter. Planlægningen af den konkrete udflytning af Geodatastyrelsen til Aalborg pågår nu, men den endelige dato for flytningen til Aalborg er ikke fastlagt endnu.