Danskerne skal have bedre mobil- og bredbåndsdækning

Publiceret 26-01-2016

De dårligst dækkede områder vil i de kommende år opleve en mærkbar forbedring i mobil- og bredbåndsdækningen.

Af Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Der har på det seneste været debat om mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark, også i Jyllands-

Posten, og regeringen er bl.a. blevet kritiseret for ikke at prioritere god dækning højt nok. Den kritik er jeg ikke enig i.

Lad os først få fakta på plads. Næsten alle danskere har adgang til bredbånd, og hele 83 pct. af alle boliger og virksomheder har adgang til 100 Mbit/s download. De fleste steder i Danmark har vi også en god mobildækning – især hvis man har købt en telefon med en ordentlig antenne.

Når det er sagt, så er jeg samtidig meget bevidst om, at der stadig er områder rundt om i landet med dårlig dækning. Det er til stor gene for dem, som bor dér. Det giver både utryghed og frustration, hvis man har svært ved at ringe op, modtage opkald eller tjekke sin mail.

I mine øjne er der ikke tvivl om, at en god mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for væksten og udviklingen af samfundet i dag – både helt lokalt, og når vi ser på det samlede

Danmark. Man skal fx kunne arbejde hjemmefra, når det er nødvendigt, hvilket også er til gavn for vores miljø og klima. God dækning i hele landet er derfor også en prioritet for regeringen.

Energistyrelsens netop offentliggjorte ”Telestatistik for første halvår 2015” viser også, at flere og flere borgere og virksomheder har bredbånd med høje hastigheder – fx er antallet af fastnet bredbåndsabonnementer med mindst 100 Mbit/s mere end femdoblet fra 42.000 til 220.000 fra midten af 2014 til midten af 2015. Også danskernes brug af mobilt bredbånd stiger fortsat markant, fordi vi bruger vores telefoner og tablets mere både privat og på arbejdet.

 

Den rette balance

Regeringen ønsker at fastholde en telebranche med et højt investeringsniveau og masser af valgmuligheder til forbrugerne af nye innovative løsninger. Fx har telebranchen netop lanceret det såkaldte wi-fi-calling, der kan være med til at forbedre mobildækningen indendørs, ved at man taler over sin bredbåndsforbindelse. Principperne om en markedsbaseret og teknologineutral udrulning har medført, at Danmark i international sammenhæng har en meget veludbygget digital infrastruktur.

Vi er derfor også meget bevidste om, at man skal passe på med tiltag, som kan forvride den markedsbaserede udvikling. Regeringen har i sit seneste vækstudspil, ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, fundet den rette balance og taget en række initiativer til at forbedre dækningen endnu mere, samtidig med at vi gør det nemmere at være televirksomhed i Danmark.

For det første har regeringen foreslået en statslig bredbåndspulje på 300 mio. kr. til de områder af Danmark, der fortsat har meget dårlig bredbåndsdækning. Vi er i øjeblikket i gang med forhandlinger om vækstudspillet, hvori puljen indgår. Regeringen vil for det andet stille krav til teleselskaberne om, at de skal sikre god dækning med mobil tale og mobilt bredbånd i de dårligst dækkede områder, når de får tilladelse til at bruge mobilfrekvenserne. For det tredje skal det gøres billigere at udrulle bredbånd, ved at teleselskaberne kan få adgang til eksisterende tomrør i jorden med overskudskapacitet, som teleselskaberne kan benytte og dermed spare penge ved ikke selv at skulle grave. Endelig har vi allerede gjort det muligt at anvende Boligjobordningen til udrulning af bredbånd. De mennesker, der bor i de dårligst dækkede områder, vil i de kommende år opleve, at regeringens initiativer mærkbart forbedrer mobil- og bredbåndsdækningen.

Vi vil i regeringen løbende følge udviklingen og sikre, at der investeres i den fortsatte udbygning af en god og stabil dækning.

Bragt i Jyllands-Posten 26.01.2016.