Nye forsøgsmøller skal fastholde Danmarks førerposition

Publiceret 10-02-2016

Fremtidens havvindmøller skal være markant billigere og mere driftssikre. Det er målsætningen for de kommende 28 MW forsøgsmøller, som skal opføres i Nord-vestjylland ved Nissum Bredning i 2017

Forsøgsmøllerne opføres i et samarbejde mellem Nissum Bredning Vindmøllelaug, Siemens Wind Power og Jysk Energi. 

Bydernes forventer, at forsøgsmøllerne kan reducere omkostningerne på etablering og drift af fremtidige havvindmøller med op til 12,5 pct.

”Med klimaaftalen ved COP21 i Paris skal hele verden i gang med grøn omstilling. Det er afgørende, at prisen på vedvarende energi som havvindmøller bliver billigere, så de bliver mere attraktive at investere i end fossile brændsler som kul og olie. Med forsøgsmøllerne kan vi gennem forskning og udvikling fastholde Danmarks position som teknologisk foregangsland ved at forbedre kvaliteten og sænke prisen på danske havvindmøller”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Gavner eksport og grøn omstilling

Forsøgsprojektet er det første af sin slags i Danmark og har til formål at teste:

  • den nye 7 MW-vindmølle fra Siemens
  • en ny transmissionsteknologi, som gør det muligt at nedbringe antallet af kabler i vindmølleparker og dermed risikoen for nedbrud
  • et nyt vindmøllefundament, som ikke kræver ramning i havbunden, og dermed undgår støjgener for havdyr.

”Med opførelsen af testmøllerne i Nissum Bredning er Danmark blandt de få lande i verden, der kan tilbyde førsteklasses faciliteter til at teste alle faser i udviklingen af fremtidens havvindmøller. Det er afgørende for vores eksport af vindmøller og bidrager til at fremme den globale grønne omstilling og samtidig opfylde Danmarks målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

  • Forsøgsordningen blev i november 2012 aftalt i et delforlig under Energiaftalen om de kystnære havvindmøller.
  • De havvindmøller, der etableres under ordningen, får en fast afregning på 70 øre/kWh i en periode svarende til ca. 50.000 fuldlasttimer.

 

Kontakt:Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk41 72 90 77