Fremtidens landbrug i vækst med lav drivhusgasudledning

Publiceret 05-02-2016

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er i dag blevet præsenteret for en række forslag, som danner grobund for vækst i landbruget samtidig med, at udledningen af drivhusgasser fra landbruget reduceres.

Energistyrelsen har bedt 50 eksperter med særlig viden inden for landbrug, fødevarer og klima om at debattere muligheder for landbruget i en fremtid, hvor drivhusgasudledningen fra sektoren skal begrænses. Over to dage har eksperterne været samlet til BaseCamp16, som har været overskriften på den fælles idéudvikling på Dalum Landbrugsskole.  

Danmark forventes at skulle opfylde nogle ambitiøse klimamål fra 2020- 2030. EU’s målsætning om at reducere EU’s samlede drivhusgasudledning med 40 pct. i 2030 vil betyde, at Danmark skal nedbringe sin samlede udledning af drivhusgasser. Forventningen er, at et væsentligt bidrag skal komme fra landbrugssektoren.

”Dansk landbrug er vigtig for økonomien. Vi eksporterer hvert år landbrugsprodukter for mange milliarder kroner, og sektoren beskæftiger omkring 170.000 personer. Men sektoren er også udfordret, og fremover forventer vi, at drivhusgasudledningen skal nedbringes med de kommende ambitiøse EU-mål. Regeringen ønsker fornyet vækst i landbruget og har derfor vedtaget en Fødevare- og landbrugspakke. Men væksten skal balancere med klimahensynene, og det er ikke nogen nem opgave. Derfor går vi i gang nu med BaseCamp16 på Fyn ,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De seneste prognoser viser, at Danmark forventes at opfylde vores CO2-reduktionsmål i EU frem mod 2020.

Regeringen ønsker, at klimaindsatsen frem mod 2030 skal være balanceret, hvor opfyldelse af klimamålene går hånd i hånd med regeringens mål om at sikre vækst og beskæftigelse i Danmark.

”Vi skal udnytte, at vi er nogle skridt foran i målopfyldelsen. Tiden skal vi bruge til at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger på landbrugsområdet, så vi kan markedsføre os på dem og vinde nye markedsandele,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Faktaboks

  • Frem mod 2020 skal Danmark reducere udledningerne i den såkaldte ikke-kvotebelagte sektor, der primært omfatter landbrug, transport og bygninger, med 20 pct. i forhold til 2005. De seneste prognoser viser, at Danmark når det mål med allerede besluttede tiltag.
  • Frem mod 2030 skal de samlede drivhusgasudledninger fra EU reduceres med 40 pct. i forhold til 1990. Dette EU-mål er endnu ikke udmøntet i nationale mål for den ikke-kvotebelagte sektor, men Danmark forventer at få et nationalt reduktionsmål i den høje ende.
  • Frem mod 2050 er det EU’s ambition, at de samlede drivhusgasudledninger fra EU skal reduceres med 80-95 pct. i forhold til 1990.
  • Ifølge den seneste basisfremskrivning forventes Danmark i 2020 at have reduceret de samlede drivhusgasudledninger med omkring 40 pct. ift. 1990.
  • Danmark skal øge den vedvarende energis andel af det endelige energiforbrug til 30 pct. i 2020. Ifølge seneste fremskrivning ventes andelen øget til omkring 40 pct. i 2020.
  • Den danske fødevareklynge har ca. 170.000 beskæftigede og en samlet eksport på ca. 150 mia. årligt.
  • Gennem de sidste mere end 20 år er det lykkedes landbruget at øge produktionen samtidig med, at klima- og miljøbelastningen er reduceret markant. Mens de producerede mængder (produktionsværdien målt i faste priser) er steget med 15 pct. fra 1990 til 2013, er udledningerne af drivhusgasser, primært metan og lattergas, således reduceret med ca. 20 procent.

 

Kontakt: Pressechef, Jesper Caruso, 41 72 91 84, jesca@efkm.dk og pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77