Vedvarende energi dækker nu 30 pct. af energiforbruget i Danmark

Publiceret 01-12-2016

Vedvarende energi dækkede i 2015 ca. 30 pct. af energiforbruget. Det er en lille stigning i forhold til året før. Samtidig faldt de faktiske CO2-udledninger i 2015 med 4,9 pct. i forhold til året før. Denne udvikling skyldes en stor vindkraftproduktion og at en højere elimport har givet et stort fald i forbruget af kul og andre fossile brændsler på kraftværkerne i 2015. Det fremgår af Energistatistik 2015, som Energistyrelsen offentliggør i dag.

Tendensen mod et energisystem der i højere grad er baseret på vedvarende energi fortsætter. Det skyldes blandt andet øget vindkraftproduktion. Opgjort efter EU’s beregningsmetode udgjorde vedvarende energi ca. 30 pct. af energiforbruget i 2015 mod 29,2 pct. i 2014.

Læs mere om vedvarende energi

Når der kigges på den danske elforsyning går det endnu stærkere. I 2015 udgjorde produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energi 56,0 pct. af Danmarks elforsyning. De største bidrag kom fra bl.a. vindkraft med 41,8 pct., og biomasse med 11,0 pct.

Jeg er glad for at se, hvordan vedvarende energi giver os mere og mere grøn strøm i stikkontakterne. Vi har netop i vores nye regeringsgrundlag et VE-mål, der lyder på, at produktionen af vedvarende energi i 2030 skal svare til 50 pct. af energiforbruget. Det er et ambitiøst mål, men jeg synes de nye tal viser, at vi har grund til grøn optimisme i Danmark,” siger energi-, forsynings- og klimaminister.

Den større produktion af strøm fra vindkraft og den øgede nettoimport af el betød, at brændselsforbruget til elproduktion faldt med 14,4 pct. Samlet ses et fald i forbruget af kul, olie og naturgas på 30,4 pct., mens forbruget af vedvarende energi omvendt steg 2,7 pct. i 2015.

Udledningen af drivhusgasser er faldet

En foreløbig opgørelse af Danmarks samlede faktiske udledninger af drivhusgasser viser et fald på 4,9 pct. i 2015 ift. 2014. Det betyder, at de faktiske udledninger af drivhusgasser er reduceret med 31,1 pct. siden 1990.

Det er glædeligt, at CO2-udledningerne er faldet i Danmark, ikke mindst for vores klima. Vi har stærke el-forbindelser til vores naboer, som har medvirket til stigende elimport, der både kan bidrage til lavere elpriser og en høj forsyningssikkerhed,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Danmarks faktiske energiforbrug var i 2015 uændret 720 PJ ligesom i 2014.

Øverst til højre i skærmbilledet findes link til Energistyrelsens uddybende materiale om tallene.

Kontakt:
Pressemedarbejder
Rasmus Bjørn
+45 4172 9077
rasbj@efkm.dk