Overgangsordning for solceller suspenderes hurtigst muligt efter uventet stormløb på ordningen

Publiceret 19-12-2016

Et bredt flertal på tre fjerdedele af Folketinget har i dag vedtaget hurtigst muligt at suspendere en overgangsordning for solceller som følge af et uventet stormløb på ordningen med ansøgninger på i alt ca. 1.660 MW, der potentielt kunne have kostet statskassen 4,5 mia. kr.

Uventet stormløb på overgangsordning for solceller

Energinet.dk modtog d. 15. december i år 44 ansøgninger svarende til ca. 1.660 MW vedrørende en overgangsordning fra 2015 relateret til pristillæg til elektricitet fremstillet fra solcelleanlæg. Til sammenligning havde Energinet.dk pr. 18. december 2016 truffet positiv afgørelse i 73 ansøgninger svarende til i alt 7,9 MW. 

Det samlede skøn for støtteudgiften ved 1.660 MW er groft estimeret til 4,5 mia. kr. i støtteperioden. Der er tale om en helt uventet potentiel merudgift på overgangsordningen for solceller, som der heller ikke er afsat finansiering til. Støtteudgiften vil ikke påvirke opkrævningen af PSO, idet støtte til fremstilling af elektricitet fra solceller finansieres over finansloven. 

Overgangsordningen fra 2015 til sol

Ansøgningsproceduren for bl.a. 60-40-ordningen til sol blev ændret i 2015. Den ændrede ansøgningsprocedure betød, at man som ansøger skulle søge om tilsagn, inden man påbegyndte sit projekt. Der blev i den forbindelse udarbejdet en overgangsordning for de personer, som havde handlet i tillid til den tidligere gældende lov og allerede påbegyndt deres projekt inden 1. juli 2015, men hvor anlægget først er nettilsluttet efter 1. januar 2016, og hvor dette ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. 

Hasteindgreb var nødvendigt

Med det meget store antal ansøgninger på overgangsordningen kan støtteudgifterne markant overstige, hvad der har været forventet. Hvis alle 1.660 MW godkendes, er der tale om en merudgift på 4,5 mia. kr. over støtteperioden. 

På den baggrund har et bredt flertal bestående af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og De Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, De Radikale og Socialistisk Folkeparti i dag besluttet at suspendere overgangsordningen hurtigst muligt. Det skete som led i tredjebehandlingen i dag den 19. december 2016 af lovforslaget L91 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi.

”Jeg vil gerne kvittere for, at et bredt udsnit af Folketinget tager ansvar og stemmer for forslaget. Det er selvfølgelig ikke ønskværdigt med hasteindgreb på denne måde, men det vil være uansvarligt at løbe risikoen med en stor ukontrolleret regning til skatteborgerne ved at lade overgangsordningen fortsætte. Så nu suspenderer vi overgangsordningen, og så må vi efterfølgende i det nye år tage stilling til, hvad der skal ske ordningen. Jeg kan godt se for mig, at vi genanmelder ordningen til EU-Kommissionen, men i så fald må vi sikre os, at der ikke sker en ukontrolleret udbygning på området,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

 Fakta:

  • Overgangsordningen fra 2015 relaterer sig til ændringen af ansøgningsproceduren i 2015, hvor der kan ydes pristillæg for elektricitet fremstillet på anlæg (sol, husstandsvindmøller m.v.), som er nettilsluttet den 1. januar 2016 eller senere, hvis projektet er påbegyndt inden den 1. juli 2015. Det er en forudsætning, at nettilslutning ikke er opnået inden den 1. januar 2016, og at dette forhold ikke kan tilregnes ejeren af anlægget. Med lovændringen suspenderes overgangsordningen for sol hurtigst muligt.
  • Der vil i begyndelsen af det nye år skulle tages stilling til, hvad der skal ske med overgangsordningen. 
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har oversendt en redegørelse til Folketinget om sagen, som kan findes i menuen til højre her på siden.