Drøftelserne fortsætter mellem Maersk og regeringen

Publiceret 30-12-2016

I forlængelse af Maersks meddelelse til gasmarkederne i april 2016 har Maersk i dag meddelt, at nedtagningen af Tyra-anlægget påbegyndes med henblik på nedlukning i oktober 2018 som planlagt.

Dagens udmelding fra Maersk var ventet og følger EU's regler og er dermed en naturlig konsekvens af tidligere udmeldinger.

”Drøftelserne mellem regeringen og Maersk er stadig i gang, og vi håber på at kunne nå en endelig afklaring i starten af det nye år. Derudover har jeg ingen yderligere kommentarer,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

FAKTA:

• Statens samlede indtægter fra indvindingen af kulbrinter i Nordsøen beløber sig i perioden 1963 - 2014 til 404 mia. kr. i 2014-priser.

• Tyrafeltets anlæg står for langt størstedelen af produktionen af gas i den danske del af Nordsøen. Maersk er operatør for anlægget, som ejes af DUC (Dansk Undergrundskonsortium). DUC består af Shell (36,8 pct.), A.P. Møller-Mærsk (31,2 pct.), Chevron (12 pct.) og Nordsøfonden (20 pct.)

 

Link til Maersks meddelelse:

http://www.maerskoil.com/Media/Newsroom/Pages/EngineeringthefutureoftheTyrafieldstartsJanuary2017.aspx

 

Kontaktinfo: Pressechef Jesper Caruso 4172 9184 / jesca@efkm.dk