Fremtiden er sikret for finansieringen af den grønne omstilling

Publiceret 19-12-2016

Et bredt flertal af Folketingets partier har i dag vedtaget det lovforslag, som implementerer PSO-aftalen af 17. november 2016. Allerede den 14. december 2016 godkendte EU-Kommissionen PSO-løsningen. Det betyder, at der er nu er skabt sikkerhed om finansieringen af Danmarks grønne omstilling fremadrettet.

Med lovforslaget implementeres aftalen om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven.

”Det er meget glædeligt, at et bredt flertal i Folketinget har stemt for lovforslaget. PSO-aftalen forener partiernes ønsker om at fortsætte den grønne omstilling og afskaffer PSO-afgiften på en måde, der er til at betale for både husholdningerne og erhvervslivet. Og så styrker vi samtidig konkurrenceevnen og får vækst,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.  

EU-Kommissionen har erklæret det nuværende PSO-system for potentielt traktatstridigt, da det strider mod EU-retten. Det har derfor været aftalt med EU-Kommissionen, at der skulle findes en langsigtet løsning inden udgangen af året. At PSO-aftalen nu både er vedtaget i Folketinget og af EU-Kommissionen betyder, at problematikken omkring EU-Kommissionens kritik af PSO-systemet endeligt er løst.

”Jeg synes, at vi har fået landet nogle rigtige gode aftaler med både et bredt flertal af Folketingets partier og EU-Kommissionen. Vi har fået en løsning, som giver os noget fleksibilitet i forhold til finansieringen, og samtidig udbygger vi infrastruktur til vores naboer, som vil øge den grænseoverskridende elhandel og konkurrence. Problematikken omkring PSO-systemet, som har eksisteret siden 2014, er nu løst, og det skal vi glæde os over. Det betyder nemlig, at vi har skabt sikkerhed om finansieringen af vedvarende energi,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Udbygning af kapacitet på jysk-tyske grænse
Som led i aftalen med EU-Kommissionen skal der ske en udbygning og opgradering af kapaciteten på den jysk-tyske grænse, også kaldet Østkystforbindelsen. Det er en investering, der vil styrke det europæiske elmarked generelt, bidrage til forsyningssikkerheden og bidrage til indpasningen af vedvarende energi i elsystemet.

Udgifterne finansieres via nettarifferne på elregningen. Østkystforbindelsen forøger nettariffen med 0,01 øre/kWh i driftsperioden – efter indregning af gevinster og omkostninger. Samtidig er der samfundsøkonomiske gevinster forbundet med forbindelsen. Vurderingen er et overskud på ca. 420 mio. kr. i sammenhæng med, at Tyskland gennemfører aftalte forstærkninger af elnettet.

Kontakt

Pressemedarbejder Kirsten Tode
+45 4172 9021
kirto@efkm.dk