Regeringen vil gøre Danmark til grøn eksportsupermagt

Publiceret 29-08-2016

Danmark er europamestre i eksport af energiteknologi. Nu vil regeringen kæmpe for at gøre Danmark til en grøn eksportsupermagt.

Med klimaaftalen i Paris skal hele verden i gang med grøn omstilling. Der skal investeres 13.500 mia. US dollars frem mod 2030 for at opfylde klimamålene i aftalen, hvilket åbner et kæmpe marked for danske virksomheder, der kan se frem til et nyt grønt eksporteventyr. Derfor vil regeringen med finansloven for 2017 afsætte penge til en ny eksportstrategi, der skal styrke eksporten af dansk energiteknologi.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har siden klimaaftalen blev indgået sidste år været i tæt dialog og holdt en række eksportmøder med energibranchen og erhvervslivet om at styrke eksporten af dansk energiudstyr og services. Nu er regeringen klar med penge til en samlet eksportstrategi, som ministeren vil præsentere i løbet af efteråret.

”Med klimaaftalen i Paris skal hele verden i gang med grøn omstilling. Eksportstrategien er en offensiv plan for at stille dansk erhvervsliv endnu stærkere i den globale konkurrence om at erobre markedsandele til gavn for eksport, vækst og danske arbejdspladser. Vi er europamestre i eksport af energiteknologi, og nu skal vi blive endnu bedre. Eksportstrategien skal hjælpe til med at gøre Danmark til en grøn eksportsupermagt og vores virksomheder til de foretrukne samarbejdspartnere ude i verden,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Strategien skal udarbejdes i tæt samarbejde med energisektoren og erhvervslivet, og det endelige indhold og økonomiske ramme for strategien bliver præsenteret i efteråret. Ministeren løfter allerede nu for nogle af elementerne i eksportstrategien, herunder at der afsættes 10 mio. kr. over en treårig periode til at samarbejde med tre af vores vigtigste eksportmarkeder:

For det første skal Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets myndighedssamarbejde på energiområdet udvides fra syv til elleve samarbejdslande. De nye samarbejdslande bliver USA, Tyskland og UK, som finansieres med 10 mio. kr. over en treårig periode på finansloven. Der planlægges desuden indledt et nyt energisamarbejde med Etiopien.  Indsatsen vil foregå i tæt samarbejde med Eksportrådet i Udenrigsministeriet og ambassader og handelskontorer i de udvalgte samarbejdslande.

For det andet skal teknologikomponenten i de eksisterende myndighedssamarbejder med syv vækstøkonomier styrkes.

For det tredje skal der mere fokus på EU-samarbejdet som platform til at fremme regulering og policy til gavn for eksport af dansk teknologi og løsninger på energiområdet.

Endelig skal Danmarks deltagelse i energiforskningens ”Champions League” med 19 andre lande i ”Mission Innovation” styrke samspillet mellem energiforskningen og eksporten.

”Jeg har selv været i lande som Kina og Indonesien og set med egne øjne, hvor meget vores samarbejde med de landes regeringer betyder for dansk erhvervslivs eksportmuligheder. Ved at udvide vores tilstedeværelse fra syv til elleve lande og navnlig komme ind i USA, vil vi som et supplement til Eksportrådets indsats brede vores indflydelse og eksportmuligheder ud til nogle af de største og vigtigste markeder for grøn omstilling. Det vil skæppe godt i kassen og sikre eksportkroner, vækst og arbejdspladser i Danmark, samtidig med at vi hjælper andre lande til at nå deres klimamål. Det er international grøn realisme,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta om markederne i eksportstrategien og relevante nøgletal

  • Danmark har siden 2005 været europamester i eksport af energiteknologi målt på energiteknologiens andel af den samlede vareeksport, der udgjorde 11 pct. i 2015. Nr. 2 er Finland med ca. 9 pct. Danmark er også europamester målt i eksport af energiteknologi pr. indbygger med en eksport på ca. 1.700 Euro pr. indbygger i 2015. Luxembourg er nr. 2 med ca. 1.400 Euro pr. indbygger.
  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har aktuelt bilateralt samarbejde på energiområdet med syv lande: Kina, Mexico, Vietnam, Sydafrika, Indonesien, Tyrkiet og Ukraine. Samarbejdet med disse syv lande har blandt andet fokus på udbygning af vedvarende energi og integration heraf i energisystemet samt energieffektivt byggeri.
  • Tyskland er Danmarks største eksportmarked for energiteknologi med en andel af 34,6 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi.
  • USA var 2015 den næststørste importør af energiteknologi og et marked med et betydeligt potentiale for øget eksport.
  • Storbritannien var i 2015 Danmarks tredjestørste eksportmarked for energiteknologi og et marked, som det med Storbritanniens forventede udtræden af EU er afgørende at fokusere ekstra på.
  • Danmark har de sidste 15 år eksporteret mere og mere energiteknologi. Den samlede danske eksport af energiteknologi var i 2015 på 71,4 mia. kr. 
  • Det Internationale Energiagentur (IEA) har beregnet, at der frem mod 2030 skal investeres 13.500 mia. US dollars for at indfri målene i den globale klimaaftale fra Paris.
  • Dansk Industri har beregnet, at eksporten af dansk energiteknologi til markeder som EU, USA, Mexico og Kina vil kunne fordobles fra ca. 60 mia. kr. i 2014 til ca. 120 mia. kr. i 2030 som følge af aftalen.

 

Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84