Ny bestyrelse for Energinet.dk

Publiceret 27-04-2016

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har udpeget ny be-styrelse for Energinet.dk og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med den nye bestyrelse.

Kim Andersen er nu udnævnt som ny formand for Energinet.dk's bestyrelse. Han skal afløse og løfte arven efter Niels Fog, som har haft posten de seneste 10 år.  

"Energimarkederne bliver mere og mere europæiske, og i takt med at el- og gassystemerne krydser flere grænser og transporterer mere vedvarende energi, er det vigtigt, at der fortsat er stor fokus på konkurrence, effektiv infrastruktur og ikke mindst sikker forsyning. Derfor er jeg også glad for at kunne udpege en bestyrelse for Energinet.dk, med Kim Andersen i spidsen, som på kompetent vis kan løfte arven. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med Energinet.dk", siger Lars Chr. Lilleholt. 

Ny bestyrelse
Energinets nye bestyrelse består af 11 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf otte, herunder Kim Andersen, er udpeget af ministeren. De øvrige tre medlemmer er udpeget af medarbejderne, og den nye bestyrelse kommer til at se således ud:

 • Kim Andersen (formand), tidl. folketingsmedlem
 • Charlotte Møller, økonomidirektør PFA Pension
 • Hanne Søndergaard, vicedirektør Arla Foods UK
 • Hans Duus Jørgensen, partner og tidl. direktør
 • Hans Simonsen, ingeniør og HD
 • Lars E. Clausen, ejer af konsulentfirma, tidl. direktør
 • Niels Bergh-Hansen, tidl. direktør
 • Peter Møllgaard, professor på CBS
 • Berit Schilling, afregningskoordinator i Energinet.dk’s afdeling for Markedsdrift El
 • Rasmus Munch Sørensen, energianalytiker i Energinet.dk’s afdeling for Energianalyse
 • Carl Erik Madsen, ingeniør i Energinet.dk’s afdeling for Vedligehold Fyn og Sjælland

Samtidig med udnævnelsen af den nye bestyrelse takker Lars Chr. Lilleholt de afgående bestyrelsesmedlemmer.

"Jeg vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer. De har alle ydet en stor indsats, og flere af dem – Niels Fog, Birgitte Kiær Ahring og Poul Erik Morthorst - har været med siden begyndelsen, da Folketinget besluttede at danne Energinet.dk og udpegede den første bestyrelse tilbage i 2005. I kan roligt være stolte af jeres gode arbejdsindsats", siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta – Energinet.dk

Energinet.dk har ansvaret for danskernes forsyningssikkerhed for el og gas, og selskabet ejer og driver det overordnede højspændingsnet, gastransmissionsnet og to gaslagre.

Siden Energinet.dk blev dannet i 2005, er de danske el- og gasnet blevet udbygget og er i dag stærkere forbundet til nabolandene. I takt med at EU's indre marked for energi udvikler sig, og andelen af vedvarende energi vokser, bliver markederne og forbindelserne mellem landene udbygget. Energinet.dk er bl.a. i gang med at bygge nye elforbindelser til Holland og Tyskland.

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed og ejes på statens vegne af energi-, forsynings- og klimaministeren. Ejeren har den endelige myndighed over Energinet.dk inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen, og udøver sit ejerskab i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i Lov om Energinet.dk og bekendtgørelsen om økonomisk regulering af Energinet.dk.

 

Blå bog - Kim Andersen (58 år)

Bor i Skanderborg med sin hustru Birte Margrethe Andersen. Parret har tre voksne børn.

Kim Andersen har haft flere ordførerskaber i sine godt 17 år i Folketinget: Energiordfører, skatteordfører, retsordfører og erhvervsordfører. Han har været formand for Folketingets Erhvervsudvalg og Kulturudvalg.

Tidligere formand for Fællesrådet vedr. Mineralske Råstoffer i Grønland, igennem mange år og nuværende formand for Folketingets Sydslesvigudvalg samt Danmarks repræsentant i Grænsehindringsrådet under Nordisk Ministerråd. Herudover tidligere og nuværende medlem af en række bestyrelser.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42