Mindre kul på kraftværkerne i 2015

Publiceret 06-04-2016

Aldrig siden midten af 1970’erne har danskernes faktiske energiforbrug været så lavt. Det viser ny, foreløbig statistik for 2015 fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har årligt opgjort det faktiske energiforbrug i Danmark siden midten af 1970’erne. For 2015 viser de foreløbige tal, at vi har haft det laveste energiforbrug i mere end 40 år. En større nettoimport af strøm, samt en øget produktion af vindkraft betyder, at de hjemlige kraftværker har mindsket forbruget af kul med 31 pct. i 2015 sammenlignet med 2014. Vi er dermed nået ned på niveau med kulforbruget i midten af 1970’erne.

Samtidig er forbruget af vedvarende energi steget med 2,1 pct. alene i 2015 og den samlede andel af vedvarende energi er vokset til 27,2 pct.

Energistyrelsen har også regnet på et estimat over udviklingen af Danmarks CO2-emissioner i forbindelse med energiforbrug. Her faldt de faktiske udledninger af CO2 med 6,6 pct. sammenlignet med 2014.

"Vi er på rette vej. Tallene fra Energistyrelsen viser klart og tydeligt, at Danmark for alvor har lagt sig fast på kursen mod et fossilfrit energisystem", siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Mere samhandel med energi
Nettoimporten af elektricitet var i 2015 på det højeste niveau siden 1991. Samhandel med energi over landegrænser, har dermed betydet mindre aktivitet på kulkraftværker i Danmark.

"Det er nu mere end nogensinde vigtigt at sikre, at den grønne omstilling også fortsætter på en hensigtsmæssig måde. Det er bl.a. et af de områder, den nyligt nedsatte Energikommission skal arbejde med, og jeg ser meget frem til deres anbefalinger", siger Lars Chr. Lilleholt.

Faktaboks

  • Energistyrelsen opgør hvert år det forgangne år i tal
  • Den foreløbige energistatistik viser hovedtallene for energiforbrug, -produktion og CO2-udledninger i 2015
  • Opgørelsen viser, at Danmarks energiforbrug, kulforbrug og CO2-udledning faldt i 2015 og at vi har det laveste faktiske energiforbrug i 40 år
  • Den endelige og mere detaljerede energistatistik for 2015 offentliggøres i efteråret 2016.

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Christian Lietzen, chrli@efkm.dk, 41 72 91 42