Bred politisk aftale om hurtigt internet

Publiceret 26-04-2016

Teleforligskredsen og aftalekredsen bag aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” blev på et møde i dag enige om rammerne for bredbåndspuljen.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at sammenhængende områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge tilskud til at få løst problemet.

”Jeg er glad for, at det er lykkedes at få en bred aftale med partierne bag teleforliget og partierne bag Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark om de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen. Den digitale infrastruktur er afgørende for, at danskerne kan bo og drive virksomhed over hele landet. Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor markedet ikke kan klare det alene”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Aftalen fastlægger, at lokale sammenslutninger af borgere og kommuner kan søge om tilskud fra puljen. På den måde kan staten, kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen finansiere udrulningen af bredbånd i deres område.

”Det er vigtigt for vækst og udvikling i hele Danmark, at vi nu kan give en håndsrækning til de områder, hvor dækningen er meget dårlig. Med de kriterier, der er enighed om, sikrer vi, at pengene bliver brugt til fremtidssikrede løsninger for dem, der i dag har dårlig dækning. Jeg forventer, at mellem 4.000 og 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse kan få hjælp fra puljen, og vi åbner for ansøgninger til sommer, så man kan godt gå i gang med at forberede sig allerede nu”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

 • Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der i 2017-2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år.  
 • Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
 • Der kan gives tilskud til infrastruktur, der vil kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i 2020.
 • Der vil blive udarbejdet en kortlægning af mulige områder, hvor der kan søges støtte.
 • Forslaget vil nu blive sendt i høring sammen med ansøgningskriterierne.
 • Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen, og styrelsen vil gennemføre en bred høring senere på foråret.
 • Tilskud tildeles på baggrund af objektive kriterier.
 • Der vil være krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra dem, som er med i det enkelte projekt.
 • Der vil være en årlig ansøgningsrunde, og den første forventes sat i gang til sommer.
 • Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark.
 • Det forventes, at puljen vil bidrage til dækning i intervallet på 4.000 til 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse. 

 

Kontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77