Markant fald i statens indtægter fra Nordsøolien

Publiceret 30-10-2015

Staten fik blot 18,8 mia. kr. i olie- og gasindtægter fra Nordsøen i 2014. Det er et fald på 15 procent sammenlignet med året før. Tendensen vil sandsynligvis fortsætte de kommende år.

Faldet skyldes nedgang i produktionen af olie og gas i Nordsøen og et kraftigt dyk i olieprisen i 2014. Det viser prognosen for Danmarks olie- og gasproduktion, som Energistyrelsen har offentliggjort i dag.

”Indtægterne fra nordsøolien har spillet en kæmpe rolle for Danmarks økonomi. Siden starten af 1960’erne er der kommet over 400 mia. kr. i statskassen fra Nordsøen, hvilket har været afgørende for opbygningen af velfærdssamfundet og styrken i statens finanser, navnlig under lavkonjunkturer. Vores velfærdssamfund og økonomi vil fortsat være afhængig af indtægterne fra Nordsøen, og derfor er det bekymrende, at vi nu ser faldende indtægter.”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Faldet fortsætter, men der er øgede investeringer

Faldet i statens indtægter fra beskatning af olie og gas vil fortsætte i 2015 og 2016, og måske helt frem til 2019, hvis olieprisen holder sig på det nuværende, lave niveau, og hvis nedgangen i produktionen fortsætter. Der er dog stor usikkerhed om prognoserne, da olie- og gasselskabernes overskud - og derved statens indtægter - påvirkes af en række andre forhold, som eksempelvis lavere omkostninger, som følge af faldet i olieprisen.

De vigende indtægter har dog ikke mindsket interessen for Nordsøen. Olie- og gasselskaberne forventes at investere op mod 50 mia. kroner i efterforskning og udbygning af felter frem mod 2019. Og ved den seneste udbudsrunde af nye olie- og gaslicenser i Nordsøen sidste år var der rekordstor interesse med 25 ansøgninger.

Olie- og gasproduktionen er faldet de sidste 10 år, men der kan stadig gøres nye fund i den danske del af Nordsøen, hvor der ser ud til at være et betydeligt potentiale for at øge indvindingen fra de felter, vi allerede har i produktion. Heldigvis har vi historisk været gode til at bruge ny teknologi til at øge indvindingen. Teknologi kan ikke gøre det alene, og der er behov for gode rammevilkår for at tiltrække investeringer til Nordsøen. Derfor er vi i tæt dialog med olie- og gasbranchen om en strategi for Nordsøen, så vi kan skabe aktivitet og arbejdspladser i Nordsøen samtidig med, at vi fastholder indtægterne til gavn for vores velfærdssamfund og økonomi”, siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Fakta

  • Siden 1963 har Nordsøproduktionen bidraget med i alt 404 mia. kr. til statskassen
  • Opbremsning i den internationale økonomi, faldende efterspørgsel og fremkomsten af skiferolie er væsentlige faktorer i det voldsomme fald i oliepriserne
  • Selskabernes investeringer i feltudbygninger i Nordsøen steg i 2014 med omkring 31 pct. til knap 8,8 mia. kr. i forhold til 2013
  • Olie- og gasbranchen er sammen med myndighederne fortsat i gang med udarbejdelse af en strategi for udnyttelsen af olie- og gasressourcerne i Nordsøen. På baggrund af anbefalingerne fra dette arbejde vil regeringen tage stilling til, hvordan der bedst muligt støttes op om en fortsat udvikling af olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen.
Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184