Lilleholt ledsager regentparret på eksportfremstød til Indonesien

Publiceret 22-10-2015

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt og udenrigsminister Kristian Jensen ledsager H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsgemalen på eksportfremstød og statsbesøg til Indonesien den 22. – 24. oktober 2015. Med på turen vil der være en større dansk erhvervsdelegation med virksomheder og organisationer inden for bl.a. clean tech. På turen vil der blive indgået en dansk-indonesisk samarbejdsaftale på energiområdet som opstart af ministeriets strategiske sektorsamarbejde med Indonesien.

Indonesien har 250 mio. indbyggere og er verdens 10. største økonomi målt på købekraft. Middelklassen vokser eksplosivt i særligt byområderne og forventes at nå 130 mio. mennesker inden for de kommende år.  Den økonomiske vækst har fordoblet energibehovet, og de seneste fem år er Indonesiens energiforbrug steget med omkring 8,5 pct. om året.

For at kunne følge med efterspørgslen har den indonesiske regering sat et mål om at øge energikapaciteten med 70 pct. over bare fire år og tidoble den frem mod 2050. Regeringen har endvidere en målsætning om at øge andelen af vedvarende energi til 23 pct. i 2025.

”Jeg ser meget frem til mit besøg i Indonesien. Indonesien er en vækstøkonomi, som i løbet af de seneste år har oplevet en markant økonomisk fremgang. Det er derfor et spændende marked for eksport af dansk energiteknologi. Indonesien står i dag overfor store udfordringer med at imødekomme deres voksende energibehov på en bæredygtig måde. Dansk energiteknologi og viden skal hjælpe Indonesien til at sikre energi og begrænse udledningen af drivhusgasser samtidig med, at samarbejdsaftalen vil skæppe godt i danske virksomhedes ordrebøger og skabe vækst og danske arbejdspladser,” siger energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

For den indonesiske regering er det afgørende at fastholde den økonomiske vækst og samtidig imødekomme det store behov for mere bæredygtig energi.

Danmark er et grønt foregangsland med stærke kompetencer på såvel myndigheds- som virksomhedssiden til at sikre omstilling til et bæredygtigt energisystem med store mængder vedvarende energi. Med samarbejdsaftalen på energiområdet starter et tæt myndighedssamarbejde mellem Danmark og Indonesien, hvor danske eksperter vil bistå inden for særligt integration af vedvarende energi og planlægning af energisystemerne.

”Den Indonesiske regering har sat nogle meget ambitiøse mål om at øge andelen af vedvarende energi for at kunne imødekomme det voksende behov for energi. Danmark har i løbet af de sidste 40 år gjort nogle erfaringer, som også kan bruges i en indonesisk kontekst. Det er baggrunden for, at danske eksperter nu vil arbejde direkte sammen med indonesiske kollegaer om at skabe en bæredygtig omstilling af deres energisystem. Samarbejdsaftalen er et godt eksempel på, hvordan vi kan udnytte vores grønne førerposition ved at hjælpe andre lande med den grønne omstilling og samtidig skabe eksport, vækst og danske arbejdspladser.”

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt underskriver samarbejdsaftalen med den indonesiske minister for energi og råstoffer, Sudirman Said, torsdag d. 22. oktober kl. 14 i Jakarta (svarende til kl. 9 dansk tid).

Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184