Energiintensive virksomheder rammes hårdt ved stigende energiomkostninger

Publiceret 20-10-2015

Energiintensive virksomheder rammes hårdt ved stigende nationale energiomkostninger, viser ny rapport af COWI.

COWI har for Energistyrelsen gennemført en analyse af danske virksomheders mulighed for at overvælte øgede energiomkostninger på priserne, samt i hvor høj grad stigende energipriser reducerer virksomhedernes overskud.

Rapporten viser, at energiintensive og konkurrenceudsatte virksomheder rammes hårdt, hvis energiomkostningerne stiger. Ud af fire undersøgte produkter gælder det især gartnerier, der producerer potteplanter, og producenter af mælkepulver.

I forvejen er konkurrenceevnen for elintensive virksomheder under pres på grund af den høje PSO-afgift, der pålægges deres elforbrug.

”På trods af, at elpriserne inkl. PSO-afgift og andre afgifter for industrien generelt ligger under gennemsnittet i EU, viser COWI’s analyse, at energiintensive og konkurrenceudsatte virksomheder er meget sårbare for stigende energiomkostninger. Det belaster deres konkurrenceevne og det er et problem, som jeg og regeringen tager meget alvorligt”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Behov for målrettede lempelser og en langsigtet PSO-løsning

Som en del af løsningen er der gennemført målrettede PSO-lempelser på 185 millioner kroner årligt fra 2015 - 2020, som blev afsat med Vækstpakken i 2014. Ordningen er trådt i kraft den 10. september, og cirka 100 virksomheder er i dag omfattet af ordningen. Flere elintensive virksomheder som fx væksthusgartnerierne er dog forsat ikke omfattet af de målrettede PSO-lempelser.

”Både jeg og regeringen arbejder på højtryk for en løsning, som lemper energiomkostningerne for konkurrenceudsatte og elintensive virksomheder, så de kan skabe vækst og danske arbejdspladser. Løsningen skal holdes inden for EU’s retningslinjer for statsstøtte og der skal findes opbakning i Folketinget. Jeg er fortrøstningsfuld for, at det kan lykkes,” siger Lars Chr. Lilleholt.

 

Faktaboks om rapporten fra COWI

  • Analysen er en del af Energiaftalen 2012, og er udført af COWI for Energistyrelsen.
  • Virksomhedernes muligheder for prisovervæltning er generelt bestemt af fire forhold:
  1. Konkurrenceniveauet: Jo hårdere konkurrence, jo mere vil en omkostningsforhøjelse blive overvæltet i prisen. Det skyldes, at producenterne ikke kan andet, da de ved hård konkurrence kun har ganske lavt overskud.
  2. Forbrugernes prisfølsomhed: Hvis forbrugerne er meget prisfølsomme, vil de reagere kraftigt på en prisstigning. Virksomhederne vil i højere grad forsøge at undgå prisstigninger ved selv at bære de stigende energiomkostninger og dermed reducere virksomhedernes overskud. 
  3. Energiintensitet: Energiintensive virksomheder vil blive ramt hårdere af stigende energipriser.
  4. Udenlandsk konkurrence: Omfanget af udenlandsk konkurrence er af central betydning for mulighederne for prisovervæltning af stigende energipriser i Danmark alene. Danske virksomheder, der konkurrerer på et internationalt marked, vil altid opleve et tab af overskud og typisk også tab af markedsandele, hvis de udsættes for nationalt stigende energipriser.
Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184