Otte projekter på vejen mod Paris

Publiceret 09-11-2015

Godkendelse af de første otte projekter i Den Grønne Klimafond skal gøde jorden forud for COP21 i Paris.

Den Grønne Klimafond har for nyligt godkendt de første otte projekter til i alt 168 mio. USD på sit bestyrelsesmøde i Livingstone, Zambia. Fonden, som blev politisk besluttet i København under COP15, forventes at blive en central fond til at finansiere klimaindsatser, der skal bidrage til udviklingslandenes omstilling til lavemission og tilpasning til at modstå klimaforandringer. Donorlandene har tidligere givet tilsagn om 10,2 mia. USD til fonden.

”Godkendelsen af de første otte projekter i Den Grønne Klimafond er noget, vi har arbejdet hårdt for.  Det er godt, at pengene kommer ud at arbejde, og det er et vigtigt signal til omverdenen her under en måned før ministre og statsledere samles i Paris til COP21 for at vedtage en ny global klimaaftale,” siger udenrigsminister Kristian Jensen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

”Den Grønne Klimafond kan blive helt central for at mobilisere finansiering til ulandenes klimaindsats – og vi kan ikke løse klimaproblematikken uden dem. Det er deres udledninger ganske enkelt blevet for store til. Samtidig har udviklingslandene brug for støtte til at håndtere klimaforandringernes konsekvenser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Danmark har støttet Den Grønne Klimafond med 400 mio. DKK og deler én af fondens 24 bestyrelsespladser med Nederlandene og Luxembourg.

”Jeg er godt tilfreds med, at fonden fokuserer mere på større inddragelse af den private sektor og på at støtte ambitiøse projekter og anvende innovative finansieringsinstrumenter. Privat klimafinansiering er afgørende for at få en ambitiøs og balanceret aftale i Paris, og Den Grønne Klimafind er et af de instrumenter, som jeg blandt andet har fremhævet overfor kollegaer fra Afrika og Asien. Her har Danmark meget at byde på,” siger udenrigsminister Kristian Jensen.

De otte projekter, som Den Grønne Klimafond nu har godkendt, er geografisk fordelt i Latinamerika, Afrika og Sydøstasien med konkrete projekter i bl.a. Peru, Malawi, Senegal, Bangladesh, Maldiverne og Fiji. Der er givet støtte til projekter i både den offentlige og private sektor samt til tilpasnings- såvel som reduktionsindsatser.

Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077