FN: Vi kan bremse temperaturstigningerne

Publiceret 06-11-2015

Vi kan begrænse den globale temperaturstigning til ca. 3 til 3,5 grader i år 2100. Men samtidig er 2-gradersmålsætningen inden for rækkevidde. Det kan man læse i en rapport fra FN’s miljøprogram, UNEP, som udkommer i dag.

De fleste af verdens lande bidrager med CO2-reduktioner til den forventede klimaaftale i Paris. Det er et vigtigt skridt mod at overholde 2-gradersmålsætningen. Men det er ikke nok, og der er behov for en øget global klimaindsats. Det viser to nye rapporter fra FN.

Konklusionerne fra rapporterne er klare. Landenes reduktionsbidrag er et vigtigt skridt for at overholde 2-gradersmålsætningen, men de er ikke nok. Konkret vurderer UNEP-rapporten, at reduktionsbidragene kan begrænse den globale temperaturstigning til ca. 3 til 3,5 grader i år 2100. Men samtidig er 2-gradersmålsætningen inden for rækkevidde. Uden landenes reduktionsbidrag forventes temperaturen at stige med mere end 4 grader i år 2100.

”FN-rapporterne viser, at vi er på rette vej, og at landenes reduktionsbidrag op mod klimatopmødet i Paris til december er et vigtigt skridt for at overholde 2-gradersmålsætningen. Men rapporterne viser også, at det går for langsomt. Derfor arbejder Danmark for, at aftalen bliver fleksibel, så vi kan øge den globale reduktionsindsats efter Paris,” udtaler energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt.

UNEP-rapporten viser den samlede effekt af reduktionsbidragene fra de 146 lande, der den 1. oktober havde fremlagt deres bidrag til den globale klimaaftale. Aftalen forventes vedtaget på COP21 i Paris, som starter i slutningen af måneden. FN’s klimasekretariat, UNFCCC, udgav en lignende rapport den 30. oktober 2015.

Rapporterne er seneste skridt i opløbet til klimatopmødet, COP21. De mange reduktionsbidrag fra størstedelen af verden har skabt øget optimisme om, at det kan lykkes at vedtage en global klimaaftale i Paris. De 146 landes reduktionsbidrag dækker næsten 90 pct. af de globale udledninger. Til sammenligning dækker Kyotoprotokollen under 15 pct.

”De frivillige reduktionsbidrag fra størstedelen af verdens lande markerer et klart skifte i den internationale klimaindsats. Fra handling fra de få til handling fra alle. EU og Danmark fremlagde allerede i marts sit reduktionsmål på mindst 40 procent i 2030 i forhold til 1990. Det er et af de mest ambitiøse bidrag indtil nu. De mange bidrag gør mig forholdsvis optimistisk i forhold til at få en global aftale i Paris. Og en global klimaaftale kan øge efterspørgslen på danske løsninger til gavn for klimaet, dansk vækst, beskæftigelse og eksport,” siger Lars Chr. Lilleholt. 

Det er forventningen, at resultatet fra COP21 i Paris vil være en rammeaftale, og at der efter Paris vil et stort arbejde med at færdigforhandle og implementere aftalen. I det efterfølgende implementeringsarbejde kan Danmark spille en vigtig rolle, og der vil også være øgede eksportmuligheder for danske virksomheder.

Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184