Danmarks første atlas i 3D er nu klar

Publiceret 05-11-2015

Det nye atlas er en præsentation af det danske landskab, som det er formet af naturen og mennesket – fortalt gennem kort.

Trap Danmark har i samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udgivet et nyt Topografisk atlas over Danmark trykt med tredimensionel (3D) effekt.

En ny kortteknik med skyggeeffekter giver et 3D-indtryk af landskabets konturer og gør det muligt at se landskabets former. Man kan fx se, hvordan den flade, tørlagte Lammefjord omkranses af et kuperet istidslandskab, og hvordan Gudenåen bugter sig igennem landskabet efter terrænet.

-Vi har stillet en række offentlige data frit til rådighed for firmaer, borgere og andre offentlige institutioner. Det giver nye muligheder for at udvikle løsninger, der ikke er set før, og som medvirker til økonomisk vækst. Men det er også blevet nemmere at lave nye produkter til glæde for borgerne. Det er atlasset et godt eksempel på, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den detaljerede kortskala på 1:75.000 viser en rigdom af detaljer fra de enkelte områder i Danmark. De flere tusinde stednavne på byer, mindre bebyggelser samt skove, søer og andre lokaliteter gør det let at orientere sig i kortene.

-Vi har baseret vores atlas på topografiske data, stednavne og højdedata, som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet stiller frit til rådighed. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Geodatastyrelsen og at se, hvordan disse data kunne forvandles til det første atlas af sin art i 3D, siger administrerende direktør, chefredaktør Niels Elers Koch, Trap Danmark.

Trap Danmark Topografisk Atlas er det første af Trap Danmarks 34 bind.

Atlasset udkommer den 6. november. Se: www.trap.dk

Yderligere oplysninger:

Trap Danmark: Fagredaktør Peder Dam, tlf.: 25 84 33 28, e-mail:pd@trap.dk og fagredaktør Michael Helt Knudsen, tlf.: 29 91 42 38, e-mail: mhk@trap.dk

Funktionsleder Anders Færch Jensen, Geodatastyrelsen, Mobil.: +45 72 54 51 23, e-mail: afj@gst.dk

Kontakt:
Rasmus Bjørn
4172 9077