Danmark vært for EU’s infrastrukturforum

Publiceret 09-11-2015

Danmark er udpeget som permanent vært for EU’s nye Energiinfrastruktur-forum. Det giver Danmark en central rolle i udviklingen af EU’s Energiunion, der skal sætte energien fri på tværs af EU’s grænser.

EU’s Energiinfrastrukturforum løber af stablen første gang den 9.-10. november i København med deltagelse af 200 eksperter og højtstående politikere fra EU-landene.

Skabelsen af en fælles Energiunion er et af de store emner på EU’s dagsorden. Energiunionen skal for alvor sætte skub i udviklingen af et velfungerende indre marked for energi gennem forpligtende europæisk og regionalt samarbejde. Det kan sikre grønnere, billigere og mere sikker energi til medlemslandene. Danmark skal som værtsland stå i spidsen for at drive arbejdet fremad med at få knyttet EU’s energimarkeder sammen med elkabler og gasledninger.

”Det er en stor anerkendelse af Danmark, at vi bliver faste værter for EU’s infrastrukturforum. Det giver os en central rolle i udviklingen af EU’s Energiunion. Den danske udbygning af vedvarende energi og vores el-samhandel med Sverige, Norge og Tyskland er et forbillede for resten af Europa. Kan vi få resten af EU til at følge vores eksempel, kan det komme Danmark til gode i form af vækst og arbejdspladser,” siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Energiunionen kræver investeringer på op mod 200 mia. euro
Ifølge Europa-Kommissionen skal der alene i perioden frem mod 2020 investeres op mod 200 mia. euro for at få forbundet energimarkederne tilstrækkeligt. Til gengæld er der store summer at hente. Europa-Kommissionen vurderer, at et sammenkoblet europæisk energinet vil kunne give besparelser for de europæiske forbrugere på mellem 12 og 40 mia. euro årligt fra 2030.

”Energiunionen er helt nødvendig, hvis vi skal nå EU’s målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 80-95 procent i 2050. Vi har brug for bedre forbundne energimarkeder, så vi kan udnytte vores vedvarende energi bedre. Det kræver store investeringer. Men alternativet er også dyrt. EU bruger op mod 400 milliarder årligt på at importere energi i form af kul, olie og gas. Derfor skal vi sadle om og sætte turbo på Energiunionen til gavn for grøn omstilling, forsyningssikkerhed, konkurrenceevnen og arbejdspladser,” siger Lars Chr. Lilleholt.

EU’s Infrastrukturforum bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Det afholdes for første gang den 9.-10. november i Moltkes Palæ i København.

 

Fakta
 

  • EU importerer 53 procent af sin energi og er i dag verdens største importør af energi. Det koster omkring 400 mia. årligt. EU-landene er i stigende grad afhængighed af importeret gas fra navnlig Rusland.

 

  • EU’s målsætning om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 80-95 procent i 2050 kræver en markant udbygning af vedvarende energi. Det kan vi gøre mere omkostningseffektivt, hvis vi kan udveksle energien bedre på tværs af landegrænserne. 
Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184