Danmark med i præsident Obamas ”Mission Innovation”

Publiceret 30-11-2015

USA med præsident Obama i spidsen har taget et ambitiøst internationalt energiforskningsinitiativ, hvor 20 lande – herunder Danmark – forpligter sig til en markant forøgelse af midlerne til energiforskning over en femårig periode. I tillæg til landenes offentlige bidrag skyder private investorer som Bill Gates og Mark Zuckerberg penge i initiativet. Med Danmarks bidrag vil regeringen arbejde for, at der i 2020 afsættes i alt 580 mio. kr. til initiativer inden for clean energy.

Stats- og regeringschefer fra 20 lande samt forretningsmanden Bill Gates har i dag i Paris præsenteret en gigantisk satsning på energiforskning. Helt konkret har USA inviteret en række lande – herunder Danmark – til at deltage i initiativet Mission Innovation, som  lægger op til, at de deltagende lande markant forøger deres forskningsmidler til ”bæredygtig energi” over en femårig periode.

For Danmarks vedkommende betyder det, at regeringen vil styrke energiforskningen markant, således at der i 2020 øremærkes i alt 580 mio. kr. til initiativer inden for clean energy ved hovedsageligt at styrke EUDP-programmet.

”Danmark har traditionelt haft en meget stærk position inden for forskning i ren energiteknologi. Det er grunden til, at vi er blevet inviteret til at deltage i Mission Innovation. Vi hører hjemme blandt verdens førende lande her. Det ved amerikanerne godt. Derfor er det et naturligt selskab for os,” fortæller energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fra åbningen af klimatopmødet COP21 i Paris i dag.

I tillæg til deltagerlandenes offentlige tiltag for at styrke energiforskningen er det et centralt element i Mission Innovation at mobilisere finansiering fra erhvervslivet og forstærke samspillet mellem offentlige og private midler.

Bill Gates er med i projektet og giver selv 1 mia. USD frem mod 2020 til Mission Innovation.

Forventningen er, at Bill Gates kan tiltrække flere institutionelle og private investorer, så der fra privat side vil blive samlet et større milliardbeløb til initiativet.

”Satsningen på energiforskning er afgørende for regeringens grønne realisme. Vi skal gøre vedvarende energikilder billigere gennem teknologiudvikling, så behovet for statslig driftsstøtte mindskes. Når man ser på de danske virksomheders styrkepositioner på området, tror jeg, de vil være i stand til at tiltrække en betydelig andel af de private midler. Der er et perfekt match. Mission Innovation vil være til gavn for udviklingen i vedvarende energi, til gavn for klimaet og ikke mindst til gavn for dansk vækst og beskæftigelse,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Mission Innovation sender et stærkt signal til verden om, at en række toneangivende lande er fast besluttet på at nedbringe omkostningerne til rene energiteknologier og dermed levere et afgørende bidrag til at fremme den globale omstilling, som vi for alvor skal i gang med efter COP21.

Det vil kun være virksomheder fra lande, som deltager i initiativet, der vil få adgang til midlerne. Landenes forpligtelse til at styrke energiforskningen giver altså adgang til et større milliardbeløb fra private investorer, som lande der står uden for initiativet ikke får adgang til.

 

Fakta

  • De 20 lande i Mission Innovation er: Australien, Brasilien, Canada, Chile, Danmark, Forenede Arabiske Emirater, Frankrig, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kina, Mexico, Norge, Saudi Arabien, Sverige, Sydkorea, Tyskland, UK og USA.

 

  • Gruppen omfatter verdens fem mest befolkede lande (Kina, Indien, USA, Indonesien og Brasilien), og de 20 landene står tilsammen for 75 pct. af verdens CO2-udledninger fra elproduktion og 80 pct. af investeringerne i forskning og udvikling af ren energi.

 

Blandt de private investorer er:

  • Bill Gates, Co-chair, Bill & Melinda Gates Foundation (USA)
  • Mark Zuckerberg, Chairman and CEO, Facebook (USA)
  • George Soros, Chairman, Soros Fund Management LLC (USA)
  • Richard Branson, Founder, Virgin Group (UK)
Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184