Mere vedvarende energi i 2014

Publiceret 27-03-2015

Forbruget af vedvarende energi steg igen i 2014. Samtidig faldt forbruget af kul og naturgas kraftigt og dermed også udledningen af CO2.

Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt 4,7 pct. i 2014. Det er det laveste niveau siden 1983. Det fremgår af Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2014, som også viser et lavere forbrug af kul og en fortsat stigning i anvendelsen af vedvarende energi. Når tallene korrigeres for den strøm vi importerede i 2014, svarer energiforbruget til et stort set uændret forbrug sammenlignet med 2013.

”Tallene viser, at vi fastholder kursen mod et fossilfrit energisystem. Det bekræfter i mine øjne også fornuften i den omstilling af energisystemet, som vi er godt i gang med,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Fald i udledning af drivhusgasser

Udledningen af CO2 faldt med 7,7 pct. i 2014 som konsekvens af den højere nettoimport af el og det lavere kul- og gasforbrug. Danmarks samlede faktiske udledning af drivhusgasser skønnes på baggrund af den foreløbige energistatistik at være faldet med 5,9 pct. i 2014.

”Når vi har besluttet at udfase anvendelsen af kul, olie og naturgas til fordel for vedvarende energikilder, er det ikke kun af klimahensyn. Det er også for at undgå at komme i det samme afhængighedsforhold til energiproducerende lande, som Danmark led under i 1970’erne.

Selvforsyningsgraden falder

Selvforsyningsgraden for energi faldt i 2014 fra 93 pct. til 90 pct. Det betyder, at Danmarks samlede produktion af energi i form af olie, naturgas og vedvarende energi svarede til 90 pct. af vores bruttoenergiforbrug i 2014.

Ser man alene på forholdet mellem forbrug og produktion af olie og gas er Danmark fortsat nettoeksportør med en selvforsyningsgrad på 128 pct. i 2014.

Fakta

  • Det faktiske energiforbrug i Danmark i 2014 faldt med 4,7 pct. i forhold til året før
  • Forbruget af vedvarende energi voksede med 1,6 procent
  • I 2014 var selvforsyningsgraden faldet til 90 procent fra 93 procent året før
  • Danmark er fortsat nettoeksportør af olie og gas med en selvforsyningsgrad på 128 procent i 2014
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi