Energiselskaberne hjælper danskerne med at spare på energien

Publiceret 11-03-2015

El-, gas-, varme- og olieselskaberne bidrager markant til at nedbringe energiforbruget i Danmark. Selskaberne lever dermed op til deres forpligtelse om at opnå energieffektiviseringer, viser en ny undersøgelse.

Energiselskaberne spiller en central rolle i den danske energieffektiviseringsindsats. Energiselskaberne omfatter både elnet-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, og de har siden 2006 haft årlige energisparemål, og med energiaftalen i 2012 forpligtigede selskaberne sig til en fælles energispareindsats. En ny evaluering af den fælles indsats viser, at energiselskaberne leverer en solid indsats og bidrager til at nedbringe energiforbruget.

”Nu kan vi se sort på hvidt, at vi med den fælles energispareindsats har fået en velfungerende ordning, der er med til at sikre de energieffektiviseringer, som vi i høj grad har brug for fremover ,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Anbefalinger til nye elementer og tiltag
Evalueringen, der er igangsat af Energistyrelsen og foretaget af Deloitte og Grontmij, peger samtidig på en række nye tiltag, som kan være med til at fremme energispareindsatsen i de kommende år. Det gælder f.eks. mere fokus på rådgivning og markedsføring, samt tiltag der kan sikre et bedre grundlag for at finde besparelser fremadrettet. Anbefalingerne vil indgå i den videre proces, som skal fastlægge retningslinjerne for energiselskabernes energispareindsats efter 2015.

Med evalueringen har vi nu et godt grundlag for at drøfte, hvordan indsatsen bedst tilrettelægges i de kommende år, så vi kan styrke og målrette indsatsen endnu mere,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Evalueringen viser, at effekten af energispareindsatsen er størst inden for industrien og lavest inden for den indsats, der retter sig mod husholdninger. Målet for energiselskabernes energispareindsats udgør fra 2015 3 pct. af det endelige energiforbrug i Danmark.

Læs mere om energiselskabernes energispareindsats

Sammenfatning af evalueringen

Fakta

  • Med energiselskabernes energispareindsats har slutbrugerne mulighed for at opnå støtte fra energiselskaberne til energiforbedrende tiltag som f.eks. energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer.
  • Formålet med energispareindsatsen er at fremme indsatsen for energieffektiviserende tiltag hos slutforbrugere af energi i Danmark. Energibesparelserne kan opnås både hos privatforbrugere, i offentlige bygninger og i industrien.
  • Evalueringen af energiselskabernes energispareindsats for aftaleperioden 2013-2015 blev igangsat i juni 2014 og er udført for Energistyrelsen som en uafhængig evaluering af et konsortium bestående af Deloitte og Grontmij.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi