Danske elpriser lavere end tyske og engelske

Publiceret 11-03-2015

Nye tal viser, at danske virksomheder har lavere elpriser end de fleste af deres konkurrenter i EU – blandt andet lavere end hos vigtige konkurrencemarkeder som Tyskland og England.

Danske virksomheder har konkurrencedygtige elpriser sammenlignet med EU-gennemsnittet. Det viser helt nye tal fra 1. halvår af 2014 udarbejdet af Energistyrelsen. Tallene gælder både for store og små virksomheder og er inklusiv afgifter og PSO.

”Mange kritikere har frygtet, at Danmarks satsning på vedvarende energi giver skyhøje elpriser for de danske virksomheder. Men det er langtfra tilfældet. Tværtimod har Danmarks fremsynede energipolitik og vores elhandel med Norge, Sverige og Nordtyskland sikret både billig og grøn strøm til danske virksomheder” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Energistyrelsens opgørelse over udviklingen i virksomhedernes elpriser viser, at de fleste danske virksomheder siden 2008 har haft en relativt stabil og lav elpris sammenlignet med det europæiske gennemsnit.

Ny metode giver enighed om elprisen
Der har i de senere år været usikkerhed om danske virksomheders elpriser, som hidtil er blevet opgjort på baggrund af statistik fra EUROSTAT. Derfor er der gennemført et pilotprojekt mellem Energistyrelsen, Dansk Industri, Dansk Energi, Energitilsynets Sekretariat og Danmarks Statistik for at få en mere præcise opgørelse af elprisen.

Projektet er baseret på spørgeskemaer hos samtlige el-handelsselskaber i Danmark, og viser, at den nuværende statistik over virksomhedernes elpriser har undervurderet priserne i 1. halvår 2014 med 3-8 øre/kWh.

Én væsentlig årsag til denne prisforskel er at EUROSTATs tal ikke tager højde for virksomhedernes brug af fastpriskonktrakter. Men selv med denne justering i beregningerne er de danske elpriser lavere end gennemsnittet i EU og i store nabolande som blandt andet Tyskland og England.

Det er en stor styrke, at vi nu er enige med blandt andre Dansk Industri, Dansk Energi og Danmarks Statistik om opgørelsesmetoden. Det betyder, at vi nu kan forholde os til de faktiske priser og ikke fortabe os i diskussioner om regnemetoder, når vi skal diskutere de danske virksomheders elpriser,” udtaler klima-, energi- og bygningsministeren.

Fakta

  • Den nye undersøgelse er baseret på Danske virksomheders elpriser er lavere end gennemsnittet i de 28 EU-land.
  • Danske virksomheder har lavere elpriser end virksomheder i Tyskland og England.
  • Undersøgelsen baserer sig på indberetninger af de faktiske elpriser, som virksomhederne har betalt.
  • I år bliver elpriserne lavere for danske virksomheder, da den nye undersøgelse ikke medregner de lempelser i PSO-udgifterne frem mod 2020, som blev vedtaget i sidste års vækstpakke.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi