Regeringen gør det nemmere at bygge i Danmark

Publiceret 06-05-2015

Regeringen vil ændre den tekniske byggesagsbehandling, så kommunerne ikke længere skal vurdere de tekniske krav i byggeriet. I stedet vil regeringen indføre en certificeringsordning, hvor virksomhederne selv skal stå inde for, at et byggeri lever op til de tekniske krav.

Når et nyt byggeri skal sættes i gang, gør det stor forskel for entreprenører og byggerådgivere, hvor der skal bygges. Den tekniske sagsbehandling, som bl.a. handler om brandsikkerhed og energiforbrug, ligger nemlig hos kommunerne, som har meget forskellige kompetencer til at løfte opgaven. Det fører flere steder til lange sagsbehandlingstider og til forskellige fortolkninger af reglerne.  Derfor vil regeringen nu indføre en certificeringsordning, der giver virksomhederne det tekniske ansvar.

Byggeriet i Danmark skal have bedre og ensartede rammer. Med ændringen af den tekniske byggesagsbehandling imødekommer vi branchens ønske om at forenkle reglerne og sagsgangene. Og vi sikrer samtidig, at der ikke stilles forskellige krav til ens byggeri, uanset hvor i landet man bygger ”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Bedre muligheder for innovation og vækst
Den nye ordning betyder, at virksomheder kan blive certificerede til at vurdere de tekniske byggekrav og sikre, at et byggeri lever op til kravene. På den måde kan vurderingen af de tekniske krav integreres i det arbejde, virksomhederne i forvejen har det daglige ansvar for.

Certificeringen skal medvirke til en generel harmonisering og effektivisering inden for byggeriet, uden at der bliver gået på kompromis med kravene til et sikkert og sundt byggeri.

Med ordningen kan virksomhederne få en mere effektiv behandling af deres projekter og samtidig høste fordele ved at opføre det samme byggeri flere steder.  Det vil i sig selv fremme både produktivitet og innovation. Men modellen vil kræve omstilling i både virksomheder og kommuner, og derfor lægger jeg vægt på, at alle får god tid til at omstille sig”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

En certificeringsordning kræver en ændring i byggeloven. Det kan tidligst ske i det nye folketingsår.

Kommunerne vil fortsat skulle tage sig af den bebyggelsesregulerende del af byggesagsbehandlingen i forhold til lokalplaner, krav om afstand til naboer m.m.

Fakta:

  • Ændringen af den tekniske byggesagsbehandling er en udmøntning af initiativ 4 i regeringens byggepolitiske strategi ”Vejen til et styrket byggeri i Danmark”. Strategien blev lanceret i november 2014.
  • Produktivitetskommissionen peger bl.a. på byggesagsbehandling som det vigtigste indsatsområde for at øge væksten og produktiviteten i byggeriet.
  • Den tekniske byggesagsbehandling berører kun en mindre del af det samlede antal byggesager. I dag behandler kommunerne ca. 50.000 byggesager om året. Kommunerne står for den tekniske byggesagsbehandling i 6.000 af sagerne.
  • Mindre byggerier er allerede undtaget fra den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi