Egebo til Helveg: Du har ikke været bange for at gå solo

Publiceret 30-06-2015

TALE: Departementschef Thomas Egebo takkede forhenværende klima- og energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen i sin tale ved overdragelsen af ministeriet og påpegede hans mange ambitiøse grønne mål. Samtidig bød Thomas Egebo velkommen til den nye energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Kære Rasmus. For 1½ år siden blev du vores minister. Og nu skal dit billede så op at hænge – som det fjerde i rækken på vores lille ministergang i dette stadigt unge ministerium.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og opleve dit store engagement. Det er ingen tvivl om, at dit hjerte banker for klimaet og for omstillingen af samfundet til lavemission. For dig er de globale klimaforandringer en af vor tids allerstørste udfordringer.

Det var meget tydeligt, da du stod på talerstolen og var med til at åbne det store møde her i København sidste efterår, som afsluttede udarbejdelsen af IPCCs 5’ rapport om klimaet og klodens tilstand. Der var du i dit es.

Derfor også din utrættelige kamp for at fastholde opbakning til det brede energiforlig fra 2012, også selv om ikke alting har udviklet sig helt, som man forventede den gang.

Går gerne i soloudbrud
I det hele taget – står det til dig, så gør det ikke noget, at Danmark ligger allerforrest i feltet, når det kommer til den grønne omstilling. Og også gerne går i soloudbrud. Man kunne jo ellers godt have det synspunkt, at det måske er meget godt, at andre en gang imellem tager noget af vinden – om man må så at sige. Men den holdning deler du ikke. Det er fuld fart afsted mod nye ambitiøse mål.

Du er stolt af den store internationale opmærksomhed og interesse for vores energisystem, dansk energiteknologi og det, vi kan på energi. Det, som gør, at vi er med blandt de toneangivende i internationale fora og har partnerskaber med Kina, Sydafrika, Mexico og Indonesien, et energicenter i Ukraine og tætte samarbejder med energimyndighederne i Storbritannien og Tyskland, hvor der er stor interesse for danske fjernvarmeløsninger.

I det hele taget. Når det drejer sig om grøn omstilling og grøn teknologi, som noget Danmark skal leve af, så kan du godt komme med ganske skarpskårne meldinger. Man har ikke indtryk af, at det er et selvstændigt formål, at alle nødvendigvis skal være enige, når du melder ud, at du synes, kul skal udfases i 2025, eller at vi skal flerdoble mængden af vindenergi.

Har øje for omkostninger
I sådanne situationer er du blevet beskyldt for at være lidt af en fantast. Ikke mindst af nogen, der har fulgt dig trofast i hele din ministertid – Børsens lederskribenter. Eller at du nu er gået fuldstændig vindamok. Men faktisk er du ret optaget af, at omkostningerne ikke må være for høje, og at vi fremmer konkurrence og effektivitet i de sektorer, vi har med at gøre.

Det har vi bl.a. oplevet på byggeområdet, hvor du har taget en del øretæver for ophævelsen af danske særkrav, fordi du mener, at det er det rigtige at gøre. Nu kan du vel så også stort set gengive overfladetemperaturen for alle vinduer på det danske marked og markederne omkring os. Du har også høstet stor anerkendelse for byggepolitisk strategi, der jo rummer en lang række initiativer, som sigter på internationalisering, højere produktivitet og vækst i byggeriet. Det bliver nu op til Hans Christian Schmidt at føre stafetten videre på det område.

Glad for Teslaen
Rasmus, selv om det ikke altid har været bølgesurfing, der har præget din ministertid, så har vi oplevet et varmt menneske, der kerer sig om dem, du har omkring dig. Du har let til latter og til at se det finurlige i en situation. Der er helt naturligt en god stemning omkring dig.

I din ministertid er der især to ting, som har stået dit hjerte nær. Dels ministerbilen, Teslaen, dels din Ipad. Der er måske lige lavt nok til loftet på bagsædet i Teslaen. Ikke helt et bagsæde til din størrelse. Men det har du valgt at ignorere, da det jo er en el-bil. Og, ja, øh – nu skal vi jo så nok have en ny ministerbil.

Din Ipad kalder du for bamsen. Det er muligvis, fordi den er med dig overalt, så vi kan forelægge dig sager, uanset hvor du måtte befinde dig. Noget, du lige skulle vænne dig til. Men det kan jo også være, fordi at du ikke HAR en bamse, og så må nøjes med Ipaden. Derfor skal du have en rigtig bamse af os i gave, nu hvor du ikke længere vil få sager fra os døgnet rundt.

Det er jo ikke helt klart, hvad du nu vil kaste dig over. Valget tyndede en del ud i de radikale mandater, og det gik også ud over dig. Men vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover. Og en stor tak for denne gang.

Nye opgaver til ny minister
Og så et stort velkommen til dig, Lars Christian. Vi kan jo ikke diske op med helt den samme udsigt som den, der er fra dit kontor på Christiansborg – et af Borgens flotteste. Men mon ikke du alligevel vil synes, at udsigten fra dit ministerkontor ovenpå på mange måder nu alligevel er bedre? Det håber vi, og vi vil gøre alt for, at det kommer du til at synes.

Vi er jo ikke helt ukendte for dig, og du ikke for os, da du jo har haft din regelmæssige gang i ministeriet som ordfører for energi og klima i 10 år. Der har vi oplevet dig som en, der er utroligt konstruktiv, meget lyttende, inddragende og inkluderende. En, der gerne favner og sikrer, at alle er med. En, der samler snarere end spreder. Det er egenskaber, der helt sikkert bliver god brug for, når der skal landes resultater i de kommende år.

Så – du kender ressortområdet. Særdeles godt – og er grundigt inde i tingene. Eller i hvert tilfælde det meste af det. Regeringen har jo valgt at samle forsyningsområdet hos os. Så ud over Energi- og Klimaministerium bliver vi nu også et fuldblods Forsyningsministerium. Der er nogle nye arbejdsopgaver, som vi skal ind på livet af. Men vi glæder os meget til at være med til at realisere regeringens tanker om at effektivisere og udvikle det samlede forsyningsområde.

I det hele taget er det et af de mest spændende ministerier overhovedet, som du nu kommer til at stå i spidsen for:

- Ministerområdet leverer ydelser til alle danskere og alle danske virksomheder, hver eneste dag, 24/7

- Vi betyder meget for Danmarks konkurrenceevne. Både for de virksomheder, der sælger energiteknologi til hele verden, for de virksomheder, hvor vores ydelser er en del af inputtet, og for de virksomheder, der henter energi op af Nordsøen

- Vi favner bredt. Fra geologer i GEUS, der servicerer myndigheder og virksomheder i Grønland og Danmark og ved alt om mineraler – over meteorologer i DMI, der dækker hele Rigsfællesskabet og dermed et af de største områder i Europa – til Energistyrelsen, der skal hjælpe med at finde vejen til et effektivt energisystem domineret af vedvarende energi.

Og så er der Energitilsynet og Energinet.dk, vores selskab, som du jo også kender så godt.

- Nu bliver så også Geodatastyrelsen medlem af familien. Med DMI og Geodatastyrelsen under samme tag bliver vi en af Danmarks største højteknologiske datafabrikker med de muligheder, det giver.

Flere rejser til Grønland
Det gør så i øvrigt også, at det arktiske kommer til at fylde endnu mere i vores portefølje. Vi er om noget et ministerium, der favner hele Rigsfællesskabet. Og du må indstille dig på at skulle rejse til Grønland. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at undgå for megen sejlads, da jeg forstår fra pålidelig kilde, at det søværts ikke lige er din stærke side …

Så jeg er ret sikker på, at du ikke kommer til at kede dig. Der er meget at tage fat på, og mange muligheder i dette ministerium, næsten uanset hvilke dagsordner regeringen ønsker at sætte.

Så velkommen. Vi glæder os meget til at arbejde for dig.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi