Nyt universitetsbyggeri skal sikre forskning i international klasse

Publiceret 30-01-2015

Københavns Universitets får med sin nye Niels Bohr Bygning mulighed for at tiltrække topforskere inden for bl.a. matematik og naturvidenskab af internationalt format. Én topforsker fra Harvard har meldt sig allerede.

I dag kl. 14 lægges grundstenen til det 52.000 mstore Niels Bohr byggeri på Nørre Campus. Byggeriet vil stå færdig i 2017 og skal bidrage til at sætte dansk forskning på verdenskortet.

- Byggeri af denne kaliber vil påvirke dansk forskning på flere afgørende måder. Faciliteterne i sig selv betyder, at der kan bedrives dansk forskning i særklasse. Og med det følger, at også internationale topforskere vil blive tiltrukket af rammerne, miljøet og mulighederne ved Københavns Universitet, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Foreløbigt har byggeriet tiltrukket stjerneforskeren Charles Marcus fra Harvard. Med sig bringer Charles Marcus en stor donation fra Microsoft som han og hans forskergruppe skal bruge til at forske i nano-elektronik.

Det nye Niels Bohr kommer til at huse de fysiske, kemiske, datalogiske, matematiske og naturfagsdidaktiske fag på Københavns Universitet. Bygningen bliver indrettet, så den giver mulighed for udvikling og innovation på tværs af fag og faggrænser.

- Forskning i topklasse er ikke kun et mål for Danmark, det er også en nødvendighed. Derfor er det også vigtigt, at vi har universitetsbyggeri der sikrer, at de forskellige forskningsfelter spiller sammen til gavn for både forskningen og universitetets ansatte, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Byggeriet er en del af i regeringens investeringsplan for modernisering af universiteternes laboratorier og opføres af Bygningsstyrelsen. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen står for grundstensnedlæggelsen sammen med Københavns overborgmester Frank Jensen, Københavns Universitets rektor, Ralf Hemmingsen og dekan John Renner Hansen. Det sker kl. 14 på Jagtvej 128.

For mere information: www.bygst.dk/vores-projekter/niels-bohr-bygningen/

Fakta

  • Byggeriet er resultatet af en international projektkonkurrence fra 2010. Projektet blev vundet af et rådgiverteam bestående af Rambøll (totalrådgiver), Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Christensen & Co Arkitekter.
  • Byggeriet får en betonbundplade i forskerkælderen, der skal sikre et 100 % vibrationsfrit miljø til forskernes fintfølende laboratorieudstyr. Pladen består af 3.800 m3 beton og har et areal på 2.500 m2
  • Byggeriet forventes indviet i 2017 og får et bruttoetageareal på ca. 52.000 m2 og forventes at huse 3.-4.000 studerende, 800 forskere, 260 ph.d.-studerende og 200 tekniske og administrative medarbejdere.
  •  Byggeriet opføres i lavenergiklasse 2015. Af specielle energireducerende tiltag kan nævnes solceller og dobbeltfacade.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi