Regering søger bredt Christiania-flertal

Publiceret 04-02-2015

Regeringen ønsker et bredt flertal om Christiania-politikken. "Det er i alles interesse," siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Claus Hjort Frederiksen indgik på vegne af den tidligere regering i 2011 en aftale med Christiania, som gav fonden Fristaden Christiania ansvaret for at genoprette bygninger på området.

Den tidligere regering gav tilsagn om, at fonden kunne låne penge til formålet med en statsgaranti på 80 procent af lånet.

Trods statsgarantien har det i mellemtiden vist sig at være umuligt for fonden at låne pengene, og dermed kan fonden ikke leve op til sine forpligtelser.

På den baggrund er regeringen sammen med christianiaordførerne i gang med at undersøge hvordan vi kan justere aftalen, så fonden kan leve op til sine forpligtelser

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen udtaler: ”Jeg vil gerne rette den misforståelse, at regeringen af egen drift har givet et særligt lån til Christiania. Der er ikke truffet nogen afgørelse herom. Det er afgørende for regeringen, at den positive udvikling på Christiania fortsætter. Derfor er det vigtigt, at vi finder en løsning som et bredt flertal kan bakke op om. Nu vil regeringen sammen med partierne i folketinget undersøge, hvordan vi kan give fonden mulighed for at leve op til sine forpligtelser under den aftale, som blev indgået mellem Christiania og VK-regeringen. Det er i alles interesse."

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi