Luft under vingerne på nordisk projekt om biobrændstoffer til fly

Publiceret 20-02-2015

På dansk initiativ afsætter Nordisk Ministerråd 1,35 mio.kr. til en udredning om klimapotentialet og det kommercielle potentiale for anvendelsen af biobrændstoffer til fly. International luftfart tegner sig for cirka to procent af den globale CO2-udledning – og tallet er stigende. Udviklingen står i skærende kontrast til indsatsen med at få andre sektorer til at reducere deres CO2-udledning.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen foreslog i efteråret sine nordiske kollegaer, at man under det danske formandskab i 2015 for Nordisk Ministerråd undersøger de nordiske muligheder for at anvende avancerede biobrændstoffer til fly. Luftfarten har, i modsætning til f.eks. vejtransport, meget få muligheder i dag for at omstille sig i en mere grøn retning. El- og soldrevne fly ligger langt ude i fremtiden, hvorimod biobrændstoffer kan vise sig at være vejen frem på den korte bane.

”Jeg håber, at vi med dette initiativ bliver meget klogere på avancerede biobrændstoffer til fly og dermed kan hjælpe sektoren med at bidrage til de globale klimaambitioner. Det er helt nødvendigt, at luftfarten også kommer i gang med en grøn omstilling”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Resultaterne af arbejdet vil blive præsenteret på en konference i 2016. Udover klimagevinsten kan biobrændstoffer til fly også vise sig at have et stort kommercielt potentiale.

”Det er mit håb, at vi med det nordiske arbejde finder ud af, om der gemmer sig et grønt vækstpotentiale i biobrændstoffer til fly. Den udvikling kan Danmark næppe drive alene, men perspektiverne kan vise sig at være helt anderledes, hvis vi på nordisk plan får samlet de styrker, vi hver især har”, slutter Rasmus Helveg Petersen.

FN’s luftfartsorganisation ICAO skal på sin generalforsamling i 2016 drøfte politiske virkemidler, der kan reducere sektorens CO2-udledning. Der er dog fortsat mange udfordringer, hvis man i 2016 skal nå til enighed om nye tiltag.

”Biobrændstoffer kan ikke gøre det alene, og det er nødvendigt, at vi, også internationalt, får en samlet politisk opbakning til at understøtte industriens mål med politiske virkemidler. Derfor vil vi fra dansk side bruge kræfter på forhandlingerne i ICAO”, fortsætter Rasmus Helveg Petersen.

 

Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84