Forhøjet støtte på vej til solceller og husstandsvindmøller

Publiceret 05-02-2015

Efter EU-Kommissionens godkendelse kan ejere af husstandsvindmøller og solcelleanlæg søge om forhøjet støtte hos Energinet.dk fra den 11. februar 2015.

I forbindelse med ændringerne af solcellelovgivningen i 2012 og 2013, som havde til hensigt at sikre en kontrolleret udbygning med solcelleanlæg, aftalte partierne bag energiforliget en midlertidigt forhøjet støtte til solcelleejere, som leverer solcellestrøm til elnettet. Ligeledes blev der aftalt forhøjet støtte til husstandsvindmøller i januar 2013. De forhøjede støttesatser har afventet EU-Kommissionens godkendelser, men forventes nu at blive sat i kraft den 11. februar 2015.

”Det er glædeligt, at reglerne om forhøjet støtte til solcelleanlæg og husstandsvindmøller endelig kan sættes i kraft. Vi har ventet lang tid på dette, og der er nu udsigt til, at solcelle- og husstandsvindmølleejere meget snart kan få den støtte, som de er blevet stillet i udsigt”, udtaler klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Den forhøjede støtte til solceller har relevans for solcelleanlæg omfattet af overgangsordningerne og for kommende solcelleejere, der ønsker at få del i puljen til private husstande.

Den forhøjede støtte til husstandsmøller betyder, at husstandsmøller kan få en afregningspris på 250 øre/kWh for møller på op til 10 kW og 150 øre/kWh for møller på op til 25 kW for den strøm, mølleejeren ikke selv bruger. Støtten vil gælde i 20 år.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har tirsdag den 3. februar 2015 fået forelagt de bekendtgørelser, som forudsætter, at reglerne kan sættes i kraft.

 

Fakta

  • EU-Kommissionen har i oktober 2014 truffet afgørelse i sagerne om støtte til solcelleanlæg og husstandsvindmøller, og den 18. december 2014 modtog Klima-, Energi- og Bygningsministeriet korrektioner til afgørelserne fra EU-Kommissionen.
  • EU-Kommissionens godkendelse gælder til og med 2016.
  • Fra det tidspunkt, hvor støttereglerne til solceller sættes i kraft, kan solcelleejere, der har etableret anlæg fra den 20. november 2012 og opfylder betingelserne, ansøge Energinet.dk om at blive omfattet af overgangsordningerne.
  • Solcellepuljen til private husstande, som vil blive på 60 MW i 2015, åbner for ansøgninger den 16. marts 2015.
  • Fra det tidspunkt, hvor støttereglerne til husstandsvindmøller sættes i kraft, kan husstandsvindmølleejere, der har opstillet møller fra den 20. november 2012, og nye husstandsvindmølleejere ansøge Energinet.dk om støtte efter de nye regler.

Læs nærmere om støttereglerne på Energistyrelsens hjemmeside 

Ansøgning om støtte skal rettes til Energinet.dk og kan ske, når reglerne er sat i kraft.

 

Pressekontakt: Pressemedarbejder, Rasmus Bjørn, rasbj@efkm.dk, 41 72 90 77