Danmarks første Klimaråd er klar til at gå i gang

Publiceret 23-02-2015

Klima-, energi- og bygningsministeren har nu fundet det hold af klimavismænd, der udgør det nye Klimaråd. Rådet vil fremover spille en central rolle i den danske klimapolitik.

I slutningen af 2014 blev professor Peter Birch Sørensen udpeget som formand for det nyetablerede Klimaråd, og nu er rådets øvrige medlemmer også fundet. Klimavismændene er udpeget på baggrund af deres høje klimafaglige niveau og brede ekspertise. Klimarådet dækker en lang række områder som energi, transport, landbrug, miljø, natur, byggeri og økonomi.

”Jeg er rigtig glad for at kunne præsentere et samlet Klimaråd, som i den grad har styr på fagligheden. Det sikrer, at Klimarådet har det brede fundament, der er nødvendigt for at kunne holde denne og kommende regeringer på rette spor i forhold til den klimaudfordring, som Danmark står overfor”, udtaler klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

 

Klimarådets opgaver
Klimarådet skal nu for alvor i gang med det arbejde, som det er sat i verden for. En af de vigtigste opgaver bliver at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan man mest effektivt sikrer omstillingen til et samfund med meget lave udledninger af drivhusgasser. Rådet skal blandt andet vurdere, hvordan det går med Danmarks opfyldelse af nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser. Derudover skal Klimarådet bidrage til den offentlige debat om klima.

”Klimarådet skal rådgive politikerne om, hvordan vi gradvis kan frigøre os fra de fossile brændsler, der truer med at destabilisere klimaet.  Det er en af de absolut største udfordringer, vi står overfor. Derfor er jeg virkelig glad for, at nogle af Danmarks førende eksperter indenfor de områder, som har afgørende betydning for klimapolitikken, har sagt ja til at bidrage til dette vigtige rådgivningsarbejde,” siger Klimarådets formand Peter Birch Sørensen.

Rådet består af følgende medlemmer:

  • Peter Birch Sørensen (formand), professor i Økonomi ved Københavns Universitet og underviser pt. i miljø-, ressource- og klimaøkonomi.
  • Katherine Richardson, professor ved Københavns Universitet. Forsker i klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet og er tidligere formand for Klimakommissionen.
  • Niels Buus Kristensen, institutdirektør ved Institut for Transport. Har blandt andet forsket i transportsektoren i relation til klimaudfordringen og er derudover tidligere medlem af blandt andet Trængselskommissionen.
  • Jette Bredahl Jacobsen, professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Forsker bl.a. i miljøøkonomi, værdisætning, økonomi i naturnær skovdrift, klimaforandringer samt rammevilkår for skovbruget.
  • Poul Erik Morthorst, professor i energiøkonomi og forskningsspecialist ved DTU-Risø. Forsker blandt andet i integration af vindmøller i det danske varme- og energisystem, samt anvendelsen af instrumenter til regulering af energi- og miljøforhold.
  • Pia Frederiksen, sektionsleder og seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet. Beskæftiger sig primært med landbrugsområdet og landbrugssystemer samt sammenhængen med biobrændstoffer og bioenergi.
  • Jørgen Elmeskov, rigsstatistiker hos Danmarks Statistik med stor erfaring inden for vækst og økonomisk politik, herunder samfundsøkonomi.

 

Pressekontakt: Pressechef, Jesper Caruso, jesca@efkm.dk, 41 72 91 84