Lilleholt briefer 50 ambassadører om klimatopmøde

Publiceret 01-12-2015

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt giver i dag sammen med den franske ambassadør Francois Zimeray, VELUX Gruppens administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen og direktør i DI Tine Roed en briefing til herværende ambassadører omkring forventningerne til COP21 og tiden efter.

50 ambassadører fra det meste af verden deltager i dag i en briefing om forventningerne til og vejen videre fra FN’s klimakonference COP21, der netop er gået i gang i Paris.

Energi- forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil benytte lejligheden til at fremhæve, hvad Danmark kan tilbyde af løsninger – både af viden, erfaringer og teknologier, når verdens lande skruer op for den grønne omstilling og investerer i moderne energiteknologi og grønne løsninger.

”Jeg har sammen med den franske ambassadør og DI samlet 50 ambassadører for at sætte fokus på handling. Efter COP21 kommer der et stort arbejde med at sætte handling bag ordene i en global aftale og implementere de mange løsninger. Vi skal gribe chancen ved at stille vores viden og erfaring til rådighed for andre lande, ligesom vi skal hjælpe vores virksomheder med at få foden ind på nye markeder til gavn for eksport, vækst og danske arbejdspladser,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den franske ambassadør gør status for forventningerne til COP21 og den ’Action Agenda’, som det franske og peruvianske COP-formandskab sammen med mange andre aktører har drevet fremad mod COP21. Den forsøger at hæve de globale klimaambitioner ved at facilitere samarbejde mellem byer, virksomheder, investorer og nationale regeringer.

”Det er en fornøjelse at have stort set hele ambassadørkredsen i Danmark samlet i Industriens Hus i København. Forhandlingerne i Paris fører forhåbentlig til en aftale, der vil sætte den globale grønne omstilling på skinner. COP21 er et skridt på vejen – ikke endemålet. Det er vigtigt, at COP21 bliver fulgt op med handling, og det mener vi ’Action Agendaen’ kan bidrage til, som flere store danske virksomheder som Velux og Danfoss har været stærkt engageret i. Danmark har meget ambitiøse klimamålsætninger og er et stærkt eksempel på, at grønne løsninger kan udvikles, så de kan betale sig økonomisk. Det er afgørende for virkelig at kunne skabe konkrete resultater og sætte handling bag ordene,” siger den franske ambassadør François Zimeray.

Erhvervslivet nærer også store forventninger til COP21:

”Klimaindsatsen og den grønne omstilling er godt i gang og vil fortsætte i kraft af innovative virksomheder, borgere og myndigheder verden over. Energieffektive løsninger og vedvarende energi bliver stadig bedre og mere konkurrencedygtigt. En aftale på COP21 vil fremme den grønne omstilling verden over.  Derfor håber jeg, at politikerne tager ansvar og indgår en ambitiøs aftale i Paris. Det talstærke fremmøde af ambassadører i dag vidner om et stort engagement i klimasagen og en opmærksomhed på, at mødet i Paris bliver et vigtigt skridt for den grønne omstilling fremover,” siger direktør Tine Roed, Dansk Industri.

En af de succesfulde danske virksomheder, som holder øje med klimaforhandlingerne ved COP21, er VELUX, hvis administrerende direktør deltager i briefingen af ambassadørerne.

”Politikerne bør vise lederskab og vedtage en ambitiøs, globalt bindende klimaaftale. Vi i industrien står parat og venter på, at politikerne følger trop – løsningerne er derude på markedet i dag. I VELUX Gruppen er vi lykkedes med at reducere vores CO2 udledning med 29% og går efter en halvering i 2020, og gennem vores innovation og produktudvikling har vi udviklet energieffektive produkter og løsninger, som kan bidrage positivt til landenes CO2-regnskab. Et skærpet fokus på energibesparelser kan samtidig være en saltvandsindsprøjtning til øget vækst og beskæftigelse,” siger administrerende direktør for VELUX Gruppen Jørgen Tang-Jensen.

For at illustrere at omstillingen er mulig, bliver briefingen afsluttet med historien om den danske vedvarende energi-ø Samsø i anledningen færdiggørelsen af en ny Arte-produktion, der i forbindelse med COP21 bliver vist på bl.a. landsdækkende tysk og fransk TV.

”Samsø er på bare 10 år blevet 100 % selvforsynende med vedvarende energi. Vindmøller laver øens elektricitet, og fjernvarmeværker med vedvarende energikilder sender varme ud i folks huse.  Alt er sket med modne teknologier, der er udviklet i Danmark. Derfor mener jeg ikke, at det er urealistisk, at resten af verden kan gennemføre denne omstilling. Det altafgørende for Samsøs omstilling har dog været øens små 4.000 beboeres stærke engagement. Erfaringen fra Samsø viser, at vi globalt bør inddrage befolkningen endnu mere og hermed skabe ejerskab for omstillingen,” siger direktør for Samsø Energiakademi Søren Hermansen.

Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184