Klimatopmøde i Paris: Nu kommer ministrene

Publiceret 07-12-2015

Forhandlingerne om en global klimaaftale i Paris går i dag ind i afgørende fase. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt deltager i højniveauforhandlingerne om en global klimaaftale på COP21 i Paris.

Efter stats-og regeringschefernes åbning af COP21 den 30. november har embedsmændene forhandlet om et udkast til en global klimaaftale. Nu overlades scenen til klima- og miljøministrene fra hele verden, hvor det franske COP21-formandskab med udenrigsminister Laurent Fabius i spidsen vil lede de afgørende forhandlinger om aftalen.

Jeg er forsigtig optimist. Der er momentum i forhandlingerne, men intet er givet på forhånd. Danmark presser sammen med resten af EU på for at få en så ambitiøs klimaaftale som muligt med forpligtelser for alle lande. Der er nogen risiko for, at aftalen ikke bliver så ambitiøs, som vi ønsker. Men uanset hvad vil aftalen være startskuddet for global grøn omstilling – ikke endemålet. Derfor arbejder vi for, at vi kommer i gang med omstillingen på denne side af 2020, og at der løbende kan skrues op for ambitionsniveauet,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den første uges forhandlinger på embedsmandsniveau har været træge, og trods nogen fremskridt er alle de store spørgsmål i forhandlingerne fortsat åbne. Forhandlingsteksten er blevet kortet ned fra 54 til 42 sider i løbet af sidste uge, men der er fortsat stor uenighed om de helt centrale punkter. Det gælder særligt finansiering af reduktioner og klimatilpasning i ulandene, hvilke forpligtelser ilande og ulande skal have i aftalen samt formuleringen af et globalt, langsigtet reduktionsmål. Det er vanskelige og meget politiske spørgsmål, som alene forventes at kunne løses af ministrene.

”Forhandlerne har gjort et godt stykke arbejde den sidste uges tid med at få kortet forhandlingsteksten ned og rammet de store politiske spørgsmål ind. Den næste uges tid vil vise, om der er politisk vilje til at kommehelt i mål. Jeg forventer en uge med hårde forhandlinger, og det kan være, at vi ikke når at blive færdige til på fredag, som officielt er sidste dag for COP21. Men vi er indstillede på at være i arbejdstøjet hele weekenden, hvis det er det, der skal til. Jeg har i hvert fald pakket skjorter nok til at blive i Paris helt til på søndag,”siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Danmark og EU arbejder hårdt for en ambitiøs, global klimaaftale med bidrag fra alle lande – især de store udledere. EU’s medlemslande har før COP21 indmeldt EU’s kollektive forpligtelse om at reducere EU’s samlede CO2-udledninger med mindst 40 pct. i 2030 i forhold til 1990. Det er et af de mest ambitiøse reduktionsmål i forhandlingerne. Siden da har mere end 180 lande fremlagt deres bidrag, der samlet set dækker mere end 95 pct. af de globale udledninger. Til sammenligning dækker den gældende Kyoto-protokol kun 15 pct. af de globale udledninger.

Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184