Hele verden indgår juridisk bindende global klimaaftale

Publiceret 14-12-2015

Efter 14 dages maratonforhandlinger blev hele verden lørdag den 12. december enige om en juridisk bindende global klimaaftale på FN’s klimatopmøde i Paris.

Klimaaftalen er et markant skridt på vejen mod global omstilling til lavemission og for at holde verdens temperaturstigninger under 2 grader.

”Jeg er stolt og glad over resultatet. Det er en historisk aftale, som Danmark og EU har kæmpet hårdt for at få i hus. EU har til det sidste bevist, at vi er en helt central aktør, og vi har været med til at trække aftalen i markant mere ambitiøs retning. Aftalen er startskuddet for global grøn omstilling til lavemission, og der har aldrig været større global enighed på klimaområdet.  Vi er gået fra handling fra de få – til handling fra alle. Og det er afgørende – for klimaudfordringen er en global udfordring,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Forud for COP21 har 186 lande fremlagt deres reduktionsbidrag til den globale klimaaftale. Bidragene dækker over 95 pct. af de globale udledninger. Til sammenligning dækkede Kyotoprotokollen under 15 pct. af de globale udledninger.

Klimaaftalen indeholder bl.a. en målsætning om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader og en opfordring til at holde den under 1,5 grader. Derudover er parterne enige om, at de globale udledninger skal toppe så hurtigt som muligt og derefter reduceres markant. Aftalen indeholder også en ambitionsmekanisme, som løbende skal øge den globale reduktionsindsats, hvilket var en stor prioritet for Danmark og EU.

Med aftalen genbekræfter ilandene målsætningen om at mobilisere 100 mia. USD om året fra 2020 fra offentlige og private kilder til ulandenes klimaindsats. Samtidig er parterne blevet enige om, at der skal vedtages et nyt finansieringsmål senest i 2025.

Aftalen åbner også op for, at flere parter skal bidrage til mobilisering af klimafinansiering i fremtiden. Vækstøkonomierne kan f.eks. bidrage med finansiering, mens mindre udviklede lande f.eks. kan bidrage ved at gennemføre politikker, der gør det mere attraktivt for den private sektor at foretage klimainvesteringer.

Aftalen sender et vigtigt signal til den private sektor om, at lavemission er fremtiden. Alle verdens lande skal nu implementere deres reduktionsmål, og her er dansk erhvervsliv rigtig godt med. Vi har udviklet mange af de omkostningseffektive løsninger inden for vedvarende energi og energieffektivitet, som hele verden nu efterspørger. En global klimaaftale kan blive starten på et nyt dansk eksporteventyr og skabelsen af danske arbejdspladser,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Den globale klimaaftale ventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

Kontakt:
Jesper Caruso
4172 9184