Grønland får nye landkort

Publiceret 25-08-2015

Med en ny digital kortlægning af Grønland får verdens største ø moderne landkort. Det vil understøtte økonomisk vækst og danne grundlag for en mere digital forvaltning.

Verdens største ø skal kortlægges digitalt til gavn for blandt andet forsyning, miljø, turisme og redningsberedskabet. Forældede kort og en smeltende indlandsis, der forandrer landskabet i Grønland, stiller krav om nye digitale kort.
 
I første omgang skal et pilotprojekt i løbet af de næste tre år kortlægge fire områder af Grønland svarende til halvanden gange Danmarks størrelse. Erfaringerne fra dette arbejde skal bruges til at vurdere opgaven med en samlet kortlægning af Grønland. 
 
- De nuværende kort over Grønland er fra en anden tid. De er ikke særligt nøjagtige og kan ikke bruges sammen med GPS. Kortene er for mangelfulde til bl.a. beredskab, klimaovervågning og effektiv forvaltning. Det gør vi nu noget ved, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.
 
Til gavn for sikkerheden og erhvervsudviklingen
Præcise og detaljerede kort er vigtige for et samfund som det grønlandske f.eks. i forbindelse med redningsberedskab og sikkerhed for dem, der færdes i naturen. 
 
- Opdaterede kort vil også være til gavn for erhvervsudviklingen, siger Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer.
 
- Jeg er meget glad for denne samarbejdsaftale med Geodatastyrelsen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i Danmark, og for at vi nu får taget hul på at skabe et detaljeret og præcist digitalt kortgrundlag. Et opdateret kortgrundlag er en forudsætning for vækst og udvikling af nye erhverv, hvor vi udnytter vores lands ressourcer. Grønland er i hård konkurrence med andre lande om at tiltrække udenlandske investeringer til eftersøgning og udvinding af råstoffer og olie. Opdaterede og mere detaljerede kort er en vigtig konkurrenceparameter og en nødvendighed for at fremme investeringslysten, siger Anda Uldum.
 
Geodatastyrelsen er ansvarlig for kortlægningen, og arbejdet udføres i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser). For at sikre at kortene lever op til de mange forskellige behov, er mange samarbejdspartnere involveret i arbejdet.
 
Udgifterne til pilotprojektet (15 mio. kr.) finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 
Yderligere oplysninger:
 
Pressemedarbejder Rasmus, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, tlf.: +45 41729077, e-mail: rasbj@kebmin.dk.
 
Områdechef Georg Jensen, Geodatastyrelsen, Mobil.: +45 2561 6688, e-mail: gj@gst.dk
 
Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen, Departementet for Finanser, tlf.: +299 345415, e-mail: thga@nanoq.gl