EU godkender PSO-lempelser for 1,1 mia. kr.

Publiceret 31-08-2015
EU

Energitunge virksomheder som cementfabrikker og jernstøberier får nu mulighed for tilskud, så deres konkurrenceevne ikke svækkes af PSO-afgifter.

EU har nu godkendt de PSO-lempelser, som et bredt politisk flertal vedtog i juli 2014 som led i Vækstpakken. Lempelserne, der har form af tilskud, skal sikre, at el-intensive virksomheders konkurrenceevne ikke svækkes mærkbart af PSO-afgifter - og skal samtidig fremme energieffektivisering i virksomhederne.  I alt bliver 1,1 mia. kr. målrettet industrien frem mod 2020.

Der har været et godt og tæt samarbejde med EU omkring ordningen. Det betyder, at vi nu har fået en ordning, der sikrer, at de danske virksomheder, der trækker på meget strøm i produktionen, får forbedret deres konkurrenceevne på det europæiske marked,” siger energi-, forsynings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

PSO-tilskuddet er målrettet virksomheder, som på grund af deres høje forbrug af elektricitet og stærk udenlandsk konkurrence tynges af PSO-tariffen. Det drejer sig konkret om 68 brancher, bl.a. inden for fremstilling af cement, fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter, støbning af jernprodukter m.m.

Det er forventningen, at der kan gives ca. 7 øre per kWh i tilskud til virksomhederne. Til sammenligning vurderer Energistyrelsen, at det samlede elforbrug i de tilskudsberettigede sektorer er i størrelsesordenen 2,6 TWh. Tilskuddets præcise størrelse afhænger af antallet af ansøgere og de tilskudsberettigede virksomheders elforbrug. 

Tilskuddet skal også fremme energieffektivisering
For at blive tildelt PSO-tilskuddet skal virksomheden indgå en aftale med Energistyrelsen om en række energieffektiviseringer. Aftalen handler bl.a. om implementering af energiledelse samt om elbesparelsestiltag og udpegning af potentielle indsatsområder. Virksomhederne forpligtiger sig dermed til at foretage energieffektiviseringer, selvom deres omkostning til elektricitet bliver mindre.

Det er fornuftigt, at der følger nogle forpligtelser med PSO-tilskuddet, så vi stadig sikrer, at der er fokus på energieffektivitet i de el-intensive virksomheder. Tilskuddet har til formål at gøre virksomhederne stærkere, men jo gerne også klogere på, hvordan de kan få mest muligt ud af strømmen,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Ordningen er netop blevet godkendt og træder dermed formelt i kraft om nogle få dage.

FAKTA

  • Et bredt flertal har i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af 14. juli 2014 aftalt en målrettet PSO-lempelse til el-intensive virksomheder. Aftalen blev indgået som led i en samlet aftale om Vækstpakke 2014.
  • Der er i aftalen afsat en tilskudspulje på 1,1 mia. kr. fra 2015-2020, svarende til 185 mio. kr. årligt.
  • Ansøgningerne om tilskud behandles af Energistyrelsen. Læs mere om ordningen på ens.dk/tilskudPSO.
  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi