EU-enighed om reglerne for biobrændstoffer

Publiceret 29-04-2015
EU

Nu skal der loft over andelen af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, og der skal fastsættes nationale mål for biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter.

Europa-Parlamentet har i går godkendt det forslag til en aftale, som Rådet havde fremlagt, og der er dermed opnået enighed i EU om de fremtidige regler for biobrændstoffer.

Biobrændstoffer kommer til at yde et væsentligt bidrag, når vi fremover skal reducere udledningen af CO2 fra transporten. Det er derfor rigtig godt, at vi med denne aftale får drejet forbruget af biobrændstoffer i EU over i retning af mere bæredygtige produkter. Det er vigtigt, at vi ikke alene har nationale instrumenter til rådighed, men også råder over fælles EU-instrumenter med effekt på et større marked, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Aftalen indebærer, at der sættes et loft over den andel af biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, som kan anvendes, når EU´s mål for vedvarende energi i transport i 2020 skal opnås. Samtidigt skal hver medlemsstat fastsætte et nationalt mål for den andel, som skal opfyldes af såkaldt avancerede biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter.

Biobrændstoffer baseret på affald og restprodukter har typisk en lavere CO2-udledning end konventionelle biobrændstoffer baseret på fødevareafgrøder, og de vil derfor være en vigtig brik i bestræbelserne på at nedbringe udledningerne fra transportsektoren. På nuværende udviklingsstadie er biobrændstoffer på affald og restprodukter dog oftest dyrere at fremstille end konventionelle biobrændstoffer, og de har derfor sværere ved at slå igennem på markedet.

Det er positivt, at EU sender et signal til industrien om, at det er den retning, vi gerne vil bevæge os i. Konkret er jeg især glad for, at medlemsstaterne nu skal fastsætte nationale mål for brugen af såkaldt avancerede biobrændstoffer, som er baseret på affald og restprodukter.

Med de nationale mål vil vi give disse biobrændstoffer et fodfæste på markedet og dermed skubbe industrien i gang. Selv om Danmark generelt gerne havde set et mere ambitiøst resultat, er jeg sikker på, at aftalen både vil gavne klimaet og fremme udviklingen inden for bæredygtige og biobaserede industrigrene, hvor europæiske - herunder også danske - virksomheder har gode forudsætninger for at deltage, siger Rasmus Helveg Petersen.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi