Staten sparer millioner på moderne energieffektivt byggeri

Publiceret 03-12-2012

Moderne kontorbyggeri på Kalvebod Brygge vil forventeligt spare staten for mellem 15 og 20 mio. kr. årligt i husleje og drift. Pengene spares ved at samle flere af statens ansatte under samme tag i en energieffektiv og moderne kontorbygning på 41.000 m2.

Det er blandt andre Banedanmark, Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet, der i 2017 bliver samlet på Kalvebod Brygge.

Bygningsstyrelsen sætter nu gang i et udbud af byggeriet, der skal laves som et Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP).

Det kommende statslige knudepunkt vil blive en moderne, energieffektiv arbejdsplads for op mod 2000 medarbejdere. Bygningen skal ligge på Banedanmarks areal på Kalvebod Brygge i København.

Økonomiske fordele

Ministeren for statens byggeri, Martin Lidegaard, ser åbenlyse fordele i at placere flere statslige institutioner i ét knudepunkt.

- Vi økonomiserer med statens midler ved at samle institutionerne i knudepunkter. Vi flytter styrelserne ud af indre by til et energieffektivt og moderne kontorbyggeri. Samtidig er der mulighed for fælles kantinedrift, reception og mødelokaler, siger Martin Lidegaard.

Staten har allerede gode erfaringer med at bygge og varetage nybyggeri som Offentligt-Privat-Partnerskab.

- Ved at udbyde byggeriet efter OPP-modellen sikrer vi en god økonomisk sammenhæng mellem anlægsudgifter og den efterfølgende drift af bygningen. Og så viser Bygningsstyrelsens erfaringer, at netop OPP er en effektiv model til at øge incitamentet til at energioptimere, siger Martin Lidegaard.

  • Klima for skoleelever

  • Brexit

  • Klima- og luftudspil

  • Energiaftale 2020-2024

  • Eksportstrategi

  • Forsyningsstrategi