Energiforsyning

Energiforsyningen i Danmark baserer sig på olie, gas, kul og vedvarende energi, ligesom en effektiv anvendelse af energien er med til at sikre en stabil energiforsyning.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ansvaret for at administrere lovgivningen for energiforsyningen og anvendelsen i Danmark.

Energiforsyningen er reguleret i lovene om el-, gas- og varmeforsyningen og i lov om vedvarende energi, og omhandler såvel selve produktionen af energien som transport og levering af energi ude hos forbrugeren.

Ud over at sikre, at der opretholdes en stabil energiforsyning, skal lovene sikre, at forsyningen sker på en samfundsøkonomisk, miljømæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har også ansvaret for lovgivning og initiativer der sikrer effektiv energianvendelse og energibesparelser. Lovgivningen omfatter f.eks. krav til energimærkning af både apparater og bygninger. 

Den løbende administration af energiforsyningen er i høj grad uddelegeret til Energistyrelsen og Energinet.dk.