Energisystemet

I 2050 skal Danmark være uafhængig af kul, olie og gas. Omstilling af energisystemet til mere vedvarende energi frem mod 2050 betyder, at der vil ske en markant udbygning med særligt vind og sol.

I 2050 skal Danmark være uafhængig af kul, olie og gas. Det udfordrer vores nuværende energisystem, da vedvarende energikilder som vind, sol og bølger producerer energi, som vinden blæser og solen skinner.

Det gør det sværere at opretholde vores nuværende høje forsyningssikkerhed og stabile energiforsyningen, som vi kender den i dag.

Danmark arbejder med at sikre en forsat høj forsyningssikkerhed gennem:

Smart energi

Fremtidens energisystem vil i højere grad end i dag blive baseret på fluktuerende energi. Derfor er der fokus på at udvikle smarte energiløsninger, som sikrer, at energien kan udnyttes optimalt.

Læs mere om Smart energi

Smart Energi-puljen

Infrastruktur

Den mest effektive brug af energien sker, når energien kan flyde frit på tværs af grænser via velfungerende energinet. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet stort fokus på at sikre en effektiv infrastruktur, både med de øvrige nordiske lande og på EU-niveau.

Læs mere om infrastruktur

Verdens bedste energisystem

Ifølge World Energy Council har Danmark verdens bedste energisystem vurderet ud fra de tre parametre: 

  • Forsyningssikkerhed
  • Bæredygtighed
  • Tilgængelighed og pris.


Opgørelsen stammer fra World Energy Trilemma Index 2018.

Læs mere om World Energy Trilemma Index 2018

Danmark1
Schweiz2
Sverige3